Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với tôi qua Email hoặc Kết bạn Facebook để nói chuyện. Tôi là người hướng nội rất ít nghe điện thoại.

Khả năng làm việc

Môi trường làm việc của tôi khá thoải mái và có thể làm việc online nhiều thời gian. Địa điểm làm việc chính của tôi là Cần Thơ. Tuy vậy, tôi vẫn có thể tham gia các dự án tại Sài Gòn hoặc các tỉnh thành lân cận.

Tôi thường làm việc tại một số dự án. Nhưng tôi cũng sẽ thật vui khi thảo luận về những cơ hội mới.

Social Network

© Huynh Hieu Travel.