Làm cách nào để tạo đối tượng đã xem video của bạn trên Facebook? Nếu bạn đã có những khách hàng đã xem clip của bạn đăng trên facebook và thực sự yêu thích thông điệp nó mang lại. Vậy làm cách nào bạn cố thể chạy một quảng cáo trên những đối tượng tiềm năng đó?

Hướng dẫn cách tạo đối tượng đã xem video của bạn trên Facebook

Theo thống kê, khách hàng khi đã xem một clip về những sản phẩm trên 75% thì đó là những khách hàng hoàn toàn muốn sở hữu sản phẩm đó. Đó là những khách hàng tiềm năng cực kỳ lớn. Cùng xem clip hướng dẫn tạo đối tượng đã xem video:

Hướng dẫn tạo đối tượng đã xem video bằng hình ảnh

Sau khi vào trình quản lý quảng cáo. Bạn vào Menu chọn mục Đối Tượng trong phần Tài Sản. Đây là nơi quản lý đối tượng của bạn.

Facebook Marketing

Sau đó bạn chọn Tạo đối tượng -> Đối tượng tùy chỉnh. Bạn có thể tạo nhiều đối tượng quảng cáo từ tệp khách hàng, số điện thoại, email hay những lượt truy cập đến website bạn từ đây,…

Facebook Marketing

Sau đó các bạn chọn mục Tương Tác:

Facebook Marketing

Và tiếp tục chọn Video:

Facebook Marketing

Bạn có thể lựa chọn những video khác nhau hoặc nhiều video phù hợp với đối tượng bạn muốn hướng đến. Sau đó lựa chọn khách hàng đã xem video của bạn từ 3 giây, 10 giây, 25% video, 50% video hay 75% video. Từ đó bạn có thể nhắm chính xác hơn đến đối tượng của mình:

Cách tạo đối tượng đã xem video của bạn trên Facebook

Sau đó các bạn lựa chọn Page và Video thích hợp. Hãy lựa chọn những video mà bạn thấy sẽ tạo nên khách hàng tiềm năng cho bạn.

Facebook Marketing

Bạn nên đợi sau 24 giờ để thông tin đối tượng được cập nhật chính xác nhất.

Trả lời