Menu
Tên dự án

Thêm tên dự án

Tổng quan dự án

Thêm nội dung…

Mục tiêu

Đây là một tuyên bố ngắn gọn về những gì bạn muốn đạt được trong thị trường mục tiêu của mình. Bạn có muốn thông báo, thuyết phục hoặc thúc đẩy khán giả thực hiện một hành động cụ thể hay không?

Target Audience

Công việc sáng tạo đề cập đến ai? Mô tả càng chi tiết càng tốt những người bạn muốn thu hút và gây ảnh hưởng. Sử dụng thông tin nhân khẩu học, mô tả sở thích, hành vi, nhu cầu và nỗi sợ hãi.

Offer của bạn

Chính xác thì bạn đang cố gắng quảng cáo hay bán những gì? Những khía cạnh hoặc tính năng nào của bạn là bạn nổi bật?

Lợi ích chính

Lợi ích chính quan trọng nhất của offer của bạn dành cho đối tượng mục tiêu là gì?

Vấn đề

Vấn đề quan trọng nào của đối tượng mục tiêu mà lời đề nghị của bạn giải quyết được

Bằng chứng

Bạn có thể chia sẽ thông tin để làm cho lời đề nghị của bạn trở nên đáng tin cậy? Bạn có thể chia sẻ nó cho khách hàng được không? Báo giá, mức độ hài lòng, đảm bảo giá thấp hoặc kết quả thử nghiệm mang lại cho bạn sự tín nhiệm từ bên ngoài?

Sản phẩm bàn giao

Bạn cần tài sản cụ thể gì? Hình ảnh, video, PDF, bản trình bày PowerPoint? Bao gồm thông tin chi tiết về định dạng, kích thước tệp cụ thể hoặc các yêu cầu kỳ thuật khác.

Sản phẩm bàn giao 1

Thêm vào thông số kỹ thuật

Sản phẩm bàn giao 1

Thêm vào thông số kỹ thuật

Sản phẩm bàn giao 1

Thêm vào thông số kỹ thuật

Xem và cảm nhận

Thêm một số từ khóa hoặc đặc điểm tính cách mô tả những gì bạn muốn giọng điệu và thiết kế mang lại.

Thang màu sắc quy định trong quảng cáo của FocusVu
Thang màu sắc quy định trong quảng cáo của FocusVu
Hướng dẫn

Tại đây bạn có thể bao gồm các tính năng thiết kế cụ thể mà bạn muốn thấy, chẳng hạn như dòng tiêu đề cụ thể hoặc ảnh sản phẩm hoặc các hướng dẫn chung hơn để thực hiện, chẳng hạn như bảng màu sắc hoặc font chữ sẽ sử dụng.

Nội dung text

Khẩu hiệu, tiêu đề, yêu cầu nội dung,…

Ảnh thiết kế

Thêm vào thông số kỹ thuật, thông điệp, màu sắc…

Khác

Mốc thời gian

Thêm vào các mốc thời gian (Có thể thêm vào mốc cuộc họp cần thiết)

Dòng thời gian dự kiến

Thêm nhiều dòng…

 Mốc thời gian quan trọng

Thêm vào các mốc thời gian quan trọng cần xem.

Ngân sách

Những chi phí dự kiến đề xuất

Chi phí dự kiến (Tổng)

Tổng

ROIs

Kết quả thu hồi đạt được và cam kết KPI

Khác

Ghi chú khác

Nhận xét và phê duyệt

Những chi phí dự kiến đề xuất

Tên liên hệ & chức danh

Chữ ký

Bình luận và đánh giá

Nội dung

Khác

Ghi chú khác