Menu

Blog

Những kiến thức và thông tin

Điều hành doanh nghiệp

Những kiến thức cơ bản từ A-Z về Điều hành doanh nghiệp: Sale, Marketing, Lập kế hoạch chiến lược truyền thông, nhân sự,…

Tìm hiểu về AI

Kiến thức cơ bản, các ứng dụng và Prompts nhắc nhở tối ưu dành cho ChatGPT

Chân dung & hành trình Khách hàng

Những điều hấp dẫn về hành trình khách hàng & Case Study

Bảng kế hoạch Facebook Ads
Bảng kế hoạch Facebook Ads
Tên dự án Thêm tên dự án Tổng quan dự án Thêm nội dung… Mục tiêu Đây là một tuyên…
Các loại nội dung quảng cáo chính trên Facebook
Các loại nội dung quảng cáo chính trên Facebook
Các loại nội dung quảng cáo chính trên Facebook: Hình ảnh, video, trải nghiệm tức thì, quay vòng, trình chiếu,…
Hướng dẫn Trình tạo URL để tracking chiến dịch Google Analytics
Hướng dẫn Trình tạo URL để tracking chiến dịch Google Analytics
Hướng dẫn sử dụng trình tạo URL để tracking các chiến dịch quảng cáo của bạn hiệu quả như thế…
6 định dạng cần có trong Lời nhắc ChatGPT
6 định dạng cần có trong Lời nhắc ChatGPT Để cải thiện lời nhắc trong ChatGPT, hãy hiểu 6 thành…
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT: Hướng dẫn cơ bản về cấu trúc dữ liệu, Viết email trong nhiều trường…
Cơ bản về Gen AI
Cơ bản về Gen AI
Chương này sẽ giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về Generative AI, Nhắc nhở, Kỹ thuật nhắc nhở, Chatbot,…
Công thức PAIN: Công cụ để thu hút các chiến dịch tiếp thị
Công thức PAIN: Công cụ để thu hút các chiến dịch tiếp thị
Khám phá Công thức PAIN là gì và cách bạn có thể áp dụng nó vào các chiến dịch tiếp…
Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT
Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT
Những lời nhắc nâng cao cho ChatGPT, giúp dễ dàng hơn trong việc khai thác và đưa ra yêu cầu…
Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI
Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI
Lời nhắc từ ít đến nhiều (LtM) đưa việc nhắc nhở CoT cải thiện hơn bằng cách chia vấn đề…