Menu

Mọi người trong nhóm nên chọn một ý tưởng mà họ tin rằng nên làm nguyên mẫu, ngoại trừ Người quyết định.

Thông tin bổ sung

  1. Cho 5 phút để mọi người tự quyết định. Đây là cuộc bỏ phiếu ràng buộc cuối cùng để quyết định những gì sẽ được tạo nguyên mẫu
  2. Đưa cho mỗi thành viên trong nhóm một chấm màu xanh lá cây – ngoại trừ Người quyết định, yêu cầu mọi người viết tên viết tắt của mình vào dấu chấm đó, sau đó dán dấu chấm màu xanh lá cây của họ lên khái niệm mà họ đã chọn.
  3. Yêu cầu nhóm viết ra lý do tại sao họ chọn khái niệm này trên một tờ giấy ghi nhớ (5 phút)
  4. Yêu cầu mọi người trình bày trong một phút lý do tại sao họ chọn ý tưởng của mình.

Hướng dẫn

Mẹo: Nhắc nhở nhóm rằng lý do họ chọn khái niệm này phải dựa trên mục tiêu chạy nước rút và các câu hỏi chạy nước rút. Nhắc họ xem xét mục tiêu và các câu hỏi chạy nước rút để đảm bảo lựa chọn của họ phản ánh điều đó.