Menu

Nêu bật những ý tưởng thú vị nhất trên Bản phác thảo giải pháp của nhóm tạo Bản đồ nhiệt.

Thông tin bổ sung

Đưa 1 tờ chấm đỏ cho mọi người. Yêu cầu mọi người đi quanh phòng, đọc các khái niệm và mỗi khi họ thấy điều gì đó khiến họ thấy thú vị, hãy chấm đỏ vào ý tưởng đó.

Hướng dẫn

Lời khuyên:

  • Khuyến khích mọi người sử dụng nhiều dấu chấm theo ý muốn: Mọi người thường khá bảo thủ khi sử dụng dấu chấm của họ. Bạn có thể bắt đầu đi loanh quanh và chấm nhiều dấu chấm vào một số ý tưởng mà bạn thích.
  • Khuyến khích mọi người không thảo luận các câu hỏi. Nếu có câu hỏi nào xuất hiện, họ chỉ cần viết câu hỏi đó vào một tờ giấy nhớ và đặt câu hỏi ngay dưới khái niệm đó. 
  • Dùng âm nhạc hấp dẫn tạo không khí.