Menu
Mẫu Case Study lấy sản phẩm làm trung tâm

Mẫu Case Study lấy sản phẩm làm trung tâm

Mẫu Case Study trường hợp cụ thể về một sản phẩm

Nếu bạn đang muốn làm nổi bật một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà bạn cung cấp, thì mẫu này được thiết kế riêng cho mục đích đó. Mặc dù cấu trúc tương tự như mẫu nghiên cứu điển hình chung, nhưng nó nhấn mạnh hơn vào việc làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm cụ thể.

Vui lòng điều chỉnh, sửa đổi hoặc xóa tiêu đề phần nếu cần để phù hợp với mục tiêu nội dung của bạn. Hãy nhớ rằng, đây là nền tảng để xây dựng.

Đề cương kế hoạch

 • Tiêu đề Case Study: [Nhập tiêu đề]
 • Khách hàng: [Nhập tên khách hàng]
 • Công ty: [Nhập tên công ty của khách hàng, nếu có]
 • Ngành: [Nhập ngành của khách hàng, nếu có]
 • Chân dung người mua: [Nhập Người đọc được nhắm mục tiêu và/hoặc Chân dung người mua]
 • Video: [Liên kết đến Video Case Study, Nếu áp dụng]
 • Sản phẩm: [Nhập tên sản phẩm]
 • Tác giả: [Nhập tên tác giả]
 • Ngày đến hạn: [Nhập ngày đến hạn]
 • Ngày xuất bản: [Nhập ngày xuất bản mong muốn]

Mẫu nghiên cứu trường hợp

[Tiêu đề nghiên cứu điển hình]

(Đảm bảo tiêu đề dài từ 70 ký tự trở xuống và làm nổi bật sản phẩm.)

Giới thiệu

Bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn (khoảng 100 từ) thu hút sự chú ý đến:

 • Tên của khách hàng và giới thiệu ngắn gọn.
 • Cơ hội mà khách hàng nhận ra trong công ty của bạn.
 • Sản phẩm cụ thể mà nghiên cứu điển hình của bạn tập trung vào như một giải pháp có giá trị cho khách hàng.

Câu chuyện về [Tên khách hàng]

Cung cấp thông tin tổng quan toàn diện về khách hàng, bao gồm thông tin cơ bản và mối liên hệ của họ với sản phẩm/dịch vụ của bạn. Đối với các doanh nghiệp, hãy thảo luận về ngành của họ và những thành tựu gần đây. Giải thích những thách thức hoặc cơ hội mà khách hàng gặp phải đã dẫn họ đến giải pháp của bạn.

Nhu cầu về [Tên sản phẩm]

Nêu chi tiết thách thức hoặc cơ hội cụ thể đã khiến khách hàng cân nhắc sản phẩm của bạn. Làm nổi bật điểm đau của họ và lợi ích mong muốn mà sản phẩm giải quyết.

Tại sao [Tên khách hàng] chọn [Tên sản phẩm]

Chia sẻ thông tin chi tiết về quá trình ra quyết định của khách hàng. Thảo luận về cách họ phát hiện ra sản phẩm, đánh giá các lựa chọn thay thế và cuối cùng chọn sản phẩm của bạn. Làm nổi bật các tính năng độc đáo khiến sản phẩm của bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Cách [Tên khách hàng] Sử dụng [Sản phẩm]

Giải thích cách khách hàng tích hợp sản phẩm của bạn để cải thiện cuộc sống cá nhân hoặc doanh nghiệp của họ. Nhấn mạnh các tính năng khác biệt của sản phẩm đã góp phần vào thành công của họ. Kết hợp một trích dẫn của khách hàng để cung cấp quan điểm của họ.

Lợi ích đạt được

Tóm tắt những lợi ích và kết quả mà khách hàng đã trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm của bạn. Sử dụng các trích dẫn, dữ liệu, biểu đồ và hình ảnh của khách hàng để củng cố tác động tích cực đến tình hình của họ.

Kêu gọi hành động

Sử dụng phần này để giải quyết mọi điểm còn lại về sản phẩm và khuyến khích người đọc tương tác với nhóm bán hàng của bạn để có kết quả tương tự. Bao gồm một liên kết đến trang sản phẩm hoặc một số liên lạc cho các yêu cầu bán hàng.

Danh sách kiểm tra trước khi xuất bản (Checklist)

❏ Bạn đã nhận được sự chấp thuận của khách hàng chưa (và sự chấp thuận của người quản lý tài khoản, nếu có)?

❏ Nghiên cứu điển hình có nêu rõ nhu cầu của khách hàng, giải pháp sản phẩm của bạn và kết quả tổng thể không? ❏ Các trích dẫn hấp dẫn của khách hàng có được tích hợp liền mạch trong suốt nghiên cứu điển hình không?

❏ Bạn đã đánh dấu các chỉ số thành công thiết yếu bằng đồ thị, biểu đồ hoặc dữ liệu chưa? ❏ Có lời kêu gọi hành động rõ ràng để người đọc khám phá việc đạt được kết quả tương tự với sản phẩm không?

❏ Nghiên cứu điển hình có đáp ứng số lượng từ tối thiểu là 800-1.000 từ không?

Hãy nhớ rằng, mẫu này đóng vai trò là điểm bắt đầu. Điều chỉnh nó cho phù hợp với các mục tiêu cụ thể của bạn cho nghiên cứu điển hình tập trung vào sản phẩm.

Vui lòng thay thế thông tin đính kèm trong [Lời nhắc trong ngoặc đơn] bằng các chi tiết có liên quan cho nghiên cứu điển hình của bạn. Xóa các hướng dẫn in nghiêng trước khi hoàn thiện từng hướng dẫn

Tải tài liệu pdf: Mẫu ebook Case Study lấy sản phẩm làm trung tâm.

Facebook
Twitter
LinkedIn
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/case-study-lay-san-pham-lam-trung-tam/
Bài Viết Mới
Tổng quan Sprint: 4 ngày với kế hoạch cụ thể cho dự án
Ngày 1: Bản đồ và phác thảo 10:00 Giới thiệu Design Sprint 2.0 10:10 – 12:10 XÁC ĐỊNH THÁCH THỨC…
Ngày 4: Kiểm tra (Sprint 2.0)
Bài kiểm tra 9:000 phút Giới thiệu về Ngày 4Đến bây giờ, bạn đã tạo ra các giải pháp đầy…
Ngày 3: Nguyên mẫu (Sprint 2.0)
Nguyên Mẫu 10:0010 phút Giới thiệu về Ngày thứ 3Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ xây dựng một nguyên mẫu…