Menu

Guu Cocktail Riêng Bạn

Mỗi loại cocktail đều có một câu chuyện riêng. Và ly cocktail này sẽ được làm dựa vào câu chuyện riêng của bạn, hương vị riêng của bạn

Chọn loại trái cây

Cam, ổi, xoài, mận,...

Chọn loại rượu bạn thích

Cam, ổi, xoài, mận,...

Độ cồn

Nhẹ, trung bình, cao

CLASSIC COCKTAIL

Những hương vị kinh điển của cocktail, bạn đã thử hết tất cả hương vị cocktail nổi danh của thế giới?

Blue Monday
168.000đ
Negroni
168.000đ
Black Russian
168.000đ
New York Sour
168.000đ
Boulevardier
168.000đ
Old Fashioned
168.000đ
Clover Club
168.000đ
Penicillin
168.000đ
Dry Martini
168.000đ
Rob Roy
168.000đ

SPIRIT SHOTS COCKTAIL

Hương vị Special Cocktail của quán

QR Code https://huynhhieutravel.com/cocktail-menu-website/