Menu

Đây là một bài tập ngắn để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ, mà họ nghĩ rằng họ có thể sử dụng làm nguồn cảm hứng cho các ý tưởng của mình trong các giai đoạn tiếp theo của Sprint.

Thông tin bổ sung

  1. Dành 25 phút để các thành viên trong nhóm thực hiện một vòng nghiên cứu riêng lẻ. Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm viết ý tưởng lớn từ ví dụ đó vào một tờ giấy ghi chú. Kết quả phải là 3 ví dụ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà mỗi thành viên cho rằng nhóm có thể sử dụng làm nguồn cảm hứng cho các ý tưởng của họ trong giai đoạn tiếp theo. Viết từng ý tưởng vào một tờ ghi chú.
  2. Sau vòng nghiên cứu, yêu cầu mọi người lần lượt trình bày ý tưởng của mình và dán giấy ghi nhớ lên tường. Trước khi bắt đầu trình diễn, hãy chỉ định một người trong nhóm ghi chú (hoặc phác thảo) lên bảng trắng về những điểm chính của từng ý tưởng.
  3. Trong bài tập, bạn thực sự hiển thị các bản demo. Bằng cách đó bạn có thể trình bày thay vì chỉ kể ví dụ của mình.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn dành năm phút để thảo luận về các ngành tương tự hoặc các trường hợp sử dụng tương tự trong các ngành khác nhau mà bạn quan tâm nhất.

Mục tiêu

Nhận được và lan truyền cảm hứng.

Hướng dẫn

Mẹo & Lưu ý:

  • Khi tìm kiếm nguồn cảm hứng, bạn không cần phải ở trong ngành của riêng mình. Hãy thoải mái mượn cảm hứng từ các doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau.
  • Các thành viên cũng có thể cho nhóm thấy ý tưởng của riêng họ (ví dụ: nếu họ có điều gì đó mà họ đã làm trước đây)
  • Việc ghi chú trên bảng trắng có thể được thực hiện bằng cách phác thảo (nếu bạn có người tình nguyện trong nhóm biết vẽ hoặc một người điều phối có thể vẽ) hoặc ghi chú dưới dạng chữ.
  • Các bản demo hoàn toàn mang tính cảm hứng và sẽ không được bình chọn