Menu

Đồi Thiên Phúc Đức Đà Lạt

Đồi Thiên Phúc Đức là một đồi núi hoang sơ chưa đưa vào khai thác du lịch ở Đà Lạt. Từ trên đồi bạn sẽ được nhìn ngắm ở trên cao các quan cảnh đồi núi thơ mộng. Nếu đi vào thời tiết thích hợp bạn sẽ nhìn ngắm những sương mờ giăng khắp lối rất … Đọc tiếp Đồi Thiên Phúc Đức Đà Lạt