Menu

Đường Hầm Điêu Khắc (Đường Hầm Đất Sét) Đà Lạt

Đường hầm điêu khắc còn có nhiều tên gọi khác nhau như đường hầm đất sét, đường hầm đất đỏ,… Nhưng dù với tên gọi nào thì nó vẫn là một điểm du lịch thu hút khách tham quan của Đà Lạt. Nơi đây có hàng trăm tiểu cảnh khác nhau khắc những cảnh quan … Đọc tiếp Đường Hầm Điêu Khắc (Đường Hầm Đất Sét) Đà Lạt