Menu

Sử dụng câu hỏi “Chúng ta có thể làm thế nào” (How Might We)

Cách sử dụng câu hỏi How Might We

Việc xây dựng các câu hỏi về khả năng chúng ta có thể tạo ra các giải pháp sáng tạo trong khi vẫn giữ cho các nhóm tập trung vào đúng vấn đề cần giải quyết. Nghiên cứu khám phá thường dẫn đến việc tìm hiểu về không gian vấn đề. Kiến thức này nên được sử […]

5 kỹ thuật học kiến thức mới cho mọi người

Kỹ thuật tiếp thu nhanh kiến thức

Home Trong lĩnh vực học tập và tiếp thu kiến ​​thức mới, chúng ta thường gặp nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau. Mỗi người có cách tiếp cận riêng, nhưng nếu có cách nào đó để nâng cao và tối ưu hóa quá trình học tập của bạn thì sao? Nghiên cứu ban […]

Ngưỡng Kiến Thức – Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng

Home Kiến thức ngưỡng, nền tảng của giáo dục hiệu quả, đóng vai trò là nền tảng để học sinh xây dựng sự hiểu biết và kiến ​​thức chuyên môn trong các lĩnh vực đã chọn. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào tầm quan trọng của Kiến thức Ngưỡng, tiềm năng biến […]