Menu

Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ xây dựng một nguyên mẫu thực tế của giải pháp trong bảng phân cảnh của mình để có thể mô phỏng thành phẩm cho khách hàng của mình.

Nguyên mẫu Design Sprint hoàn toàn dựa trên triết lý “giả nó cho đến khi bạn tạo ra nó”: Với một nguyên mẫu trông giống thực tế, bạn sẽ nhận được dữ liệu tốt nhất có thể từ cuộc thử nghiệm ngày mai và bạn sẽ biết được liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Thông tin bổ sung

Đó là chế độ làm việc tập trung để nhóm tạo ra và bạn nên có một vài cuộc trò chuyện nhóm suốt cả ngày để đảm bảo rằng mọi thứ đều đi đúng hướng.

Đảm bảo cập nhật khách hàng vào cuối ngày để thu hút họ tham gia và cho họ thấy nhóm đã làm gì trong suốt cả ngày.

Hướng dẫn

Để tạo nguyên mẫu cho giải pháp của mình, bạn sẽ cần một sự thay đổi tạm thời về triết lý: hình thức hoàn hảo đến vừa đủ, từ chất lượng lâu dài đến mô phỏng tạm thời. “Tư duy nguyên mẫu” này được tạo thành từ bốn nguyên tắc đơn giản:

  • Bạn có thể tạo nguyên mẫu bất cứ thứ gì
  • Nguyên mẫu dùng một lần
  • Xây dựng vừa đủ để học nhưng không nhiều hơn
  • Nguyên mẫu phải trông như thật

Nhóm nên cố gắng tạo ra một nguyên mẫu có chất lượng vừa đủ để gợi lên phản ứng trung thực từ khách hàng.