Menu

Đến bây giờ, bạn đã tạo ra các giải pháp đầy hứa hẹn, chọn giải pháp tốt nhất và xây dựng một nguyên mẫu thực tế. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ tạo nên một tuần làm việc hiệu quả ấn tượng.

Nhưng bạn sẽ tiến thêm một bước nữa khi phỏng vấn khách hàng và học hỏi bằng cách xem họ phản ứng với nguyên mẫu của bạn. Bài kiểm tra này làm cho toàn bộ lần chạy nước rút trở nên đáng giá: Vào cuối ngày, bạn sẽ biết mình phải đi bao xa và bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

Thiết lập phòng thí nghiệm

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập cơ sở hạ tầng cho cuộc phỏng vấn 5 người dùng sắp tới.

  • 2 phòng (1 dành cho phỏng vấn, 1 dành cho nhóm)
  • Thiết lập phần cứng (webcam để ghi lại sự tương tác của khách hàng với nguyên mẫu và truyền phát video một chiều tới nhóm; chụp ảnh màn hình/ghi lại màn hình nếu nguyên mẫu đang trực tuyến.)
  • Lưới phỏng vấn trong phòng nhóm

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tuyến, trong trường hợp này là thiết lập cơ sở hạ tầng hội nghị truyền hình.

Thông tin bổ sung

Bạn có thể muốn thiết lập phòng thí nghiệm nghiên cứu của mình vào ngày hôm trước để không gặp trục trặc kỹ thuật vào phút cuối.

Nguyên vật liệu

  • Phòng phỏng vấn (hoặc phòng họp video trực tuyến)
  • Quay video và ghi màn hình buổi phỏng vấn
  • Sau đó ghi chú

Hướng dẫn

Hai phòng: Trong phòng chạy nước rút, nhóm chạy nước rút sẽ xem nguồn cấp dữ liệu video về các cuộc phỏng vấn. Bạn sẽ cần một căn phòng thứ hai nhỏ hơn cho các cuộc phỏng vấn thực tế. Đảm bảo phòng phỏng vấn sạch sẽ và thoải mái cho khách của bạn.

Thiết lập phần cứng: Đặt webcam để bạn có thể xem phản ứng của khách hàng. Nếu khách hàng của bạn sử dụng điện thoại thông minh, iPad hoặc các thiết bị phần cứng khác, hãy thiết lập máy ảnh tài liệu và micrô.

Thiết lập luồng video: Sử dụng bất kỳ phần mềm hội nghị truyền hình nào để truyền video đến phòng chạy nước rút. Đảm bảo chất lượng âm thanh tốt. Đảm bảo video và âm thanh chỉ là một chiều.

Lưới phỏng vấn: Vẽ lưới trên bảng trắng. Tạo một cột cho mỗi cuộc phỏng vấn khách hàng và thêm một hàng cho mỗi câu hỏi bạn muốn trả lời (ví dụ: Khái niệm tổng thể, Giới thiệu, v.v.)