Menu

Hoạt động tiếp thị

Hướng dẫn từng bước của chúng tôi cung cấp thông tin và tài nguyên về một loạt các hoạt động tiếp thị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu về các loại quảng cáo, cách lên kế hoạch cho một hoạt động, những gì liên quan và các quy định áp dụng.

Tìm hiểu về các loại tiếp thị trực tiếp khác nhau và làm theo các bước cũng như mẹo của chúng tôi để điều hành một hoạt động hiệu quả.

Tìm hiểu cách chọn, lập kế hoạch và tận dụng tối đa các sự kiện kinh doanh.

Khám phá 8 ý tưởng xúc tiến bán hàng. Sử dụng 10 mẹo hàng đầu để đánh giá hoạt động của bạn.

Khám phá các loại PR khác nhau và sử dụng mô hình 8 bước để lập kế hoạch cho các hoạt động của bạn.

Tìm hiểu cách quảng bá doanh nghiệp của bạn với ngân sách hạn chế. Tìm ý tưởng cho tiếp thị mục tiêu và khu vực địa phương.