[Infographic] Diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ Trung 2018

0
1712
Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung
Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang là đề tài kinh tế nóng hỏi của toàn cầu trong thời gian hiện nay. Chúng ta hãy nhìn lại một cách tổng quát cuộc chiến thương mại này nhé! Tổng thống Mỹ – Donal Trump với kinh nghiệm là một doanh nhân thành công có cơ sở nhất định để tin vào thắng lợi của nước Mỹ. Nhưng Trung Quốc với một tự hào về lịch sử, dân số và có một nền kinh tế nhảy vọt nhanh chóng cũng không phải là thế yếu hoàn toàn. Những diễn biến mới, lịch sử, nguồn gốc các cuộc chiến thương mại và sự phân tích của các chuyên gia trong cuộc chiến thương mại này sẽ được khái quát dễ hiểu qua sơ đồ Infographic.

Infographic diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ Trung 2018

Infographic Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung
Infographic Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung
Summary
Photo ofHuynh Hieu Travel
Name
Huynh Hieu Travel
Nickname
(Huynh Hieu Travel)
Website
Job Title
Travel Blogger
Company
Huynh Hieu Travel Blog Travel
Address
18 Nguyễn Trung Trực, KV5, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ,
Hậu Giang, Mekong Delta River, 95000