Menu

Những tính năng chính mà LMS nên có

Hệ thống quản lý học tập (LMS) là một công cụ mạnh mẽ để cung cấp các khóa học trực tuyến và quản lý các chương trình đào tạo. Để đảm bảo trải nghiệm học tập hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người học và quản trị viên, điều cần thiết là chọn […]

Sự phát triển của Hệ thống quản lý học tập (LMS)

Trong thời đại kỹ thuật số, công nghệ đã cách mạng hóa cách chúng ta học và tiếp thu kiến ​​thức. Một trong những đổi mới quan trọng trong ngành giáo dục là Hệ thống quản lý học tập (LMS). Bài viết này khám phá sự phát triển của LMS, từ sự phát triển ban […]