Menu

Đưa ra các mục tiêu dài hạn và chọn mục tiêu chính mà sprint sẽ tập trung vào. (Trong thời gian 2 năm, nếu mọi việc diễn ra hoàn hảo thì trường hợp tốt nhất sẽ là gì)

Thay vì một cuộc trò chuyện nhóm dài dòng, bạn sẽ sử dụng bài tập ghi chú và biểu quyết.

Thông tin bổ sung

  1. Mọi người đều đăng nó và viết ra những gì họ nghĩ về mục tiêu dài hạn. Hãy dành tối đa 5 phút cho việc này, riêng lẻ, trong im lặng. (mỗi người 1 bàn)
  2. Dán các tờ ghi chú lên tường và yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đọc to mục tiêu của họ là gì.
  3. Cho mỗi người một dấu chấm biểu quyết. Hãy để Người quyết định đứng ngoài vòng bỏ phiếu đầu tiên và những người khác sẽ thêm dấu chấm màu đỏ của họ vào mục tiêu dài hạn mà họ cho là quan trọng nhất.
  4. Sau khi mọi người bỏ phiếu, hãy yêu cầu Người quyết định sử dụng thông tin này để quyết định mục tiêu dài hạn là gì và chọn một mục tiêu dài hạn để theo đuổi.

Hướng dẫn

Mẹo: Khi phân phát các tờ ghi chú, sẽ rất hữu ích nếu yêu cầu mọi người viết lên phần trên cùng của bài đăng của mình: “Trong thời gian 2 năm…” và sau đó dành ra 5 phút để đưa ra mục tiêu mà họ đã đề ra. muốn đạt được.

Tại sao là mục tiêu 2 năm?

Tôi tự đặt câu hỏi trong khung làm việc này, tại sao cần một mục tiêu dài hạn và lên đến 2 năm? Nó có quá tham vọng?

Giải thích: mục tiêu 2 năm trong bất kỳ dự án hoặc kế hoạch nào có thể hoàn thành hoặc không hoàn thành. Tuy nhiên, mục tiêu này thường được thiết lập như một phần của cam kết tầm nhìn lâu dài của dự án hoặc tổ chức.

Mục tiêu 2 năm hoàn thành hoặc không hoàn thành có thể được xem xét như một phần của quá trình học hỏi và điều chỉnh. Nó giúp định hình hướng đi của dự án và cung cấp một hướng dẫn cụ thể về những gì cần đạt được trong tương lai gần.

Cam kết tầm nhìn lâu dài thường liên quan đến việc thiết lập một hình ảnh hoặc mục tiêu lớn hơn về tương lai mà tổ chức hoặc dự án đang hướng đến. Nó có thể bao gồm giá trị cốt lõi, mục tiêu lớn hơn hoặc mục tiêu phục vụ cộng đồng hoặc xã hội.

Mục tiêu 2 năm được thiết lập nhằm phục vụ cho cam kết tầm nhìn lâu dài này. Dù có hoàn thành hay không, việc thực hiện và theo dõi tiến trình đối với mục tiêu này giúp đảm bảo rằng tổ chức hoặc dự án đang tiến về hướng của tầm nhìn lâu dài của mình.