Menu

Bài kiểm tra

9:00

0 phút

Giới thiệu về Ngày 4

Đến bây giờ, bạn đã tạo ra các giải pháp đầy hứa hẹn, chọn giải pháp tốt nhất và xây dựng một nguyên mẫu thực tế. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ tạo nên 1 tuần làm việc hiệu quả ấn tượng. Nhưng bạn sẽ tiến thêm một bước nữa khi phỏng vấn khách hàng và học hỏi bằng cách xem họ phản ứng với nguyên mẫu của bạn.

Bài kiểm tra này làm cho toàn bộ lần chạy nước rút trở nên đáng giá: Vào cuối ngày, bạn sẽ biết mình phải đi bao xa và bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

9:00

60 phút

Thiết lập Phòng thí nghiệm nghiên cứu của bạn

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập cơ sở hạ tầng cho cuộc phỏng vấn 5 người dùng sắp tới.

  • 2 phòng (một dành cho phỏng vấn, một dành cho nhóm)
  • Thiết lập phần cứng (webcam để ghi lại sự tương tác của khách hàng với nguyên mẫu và truyền phát video một chiều tới nhóm; chụp ảnh màn hình/ghi lại màn hình nếu nguyên mẫu đang trực tuyến.)
  • Lưới phỏng vấn trong phòng nhóm

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tuyến, trong trường hợp này là thiết lập cơ sở hạ tầng hội nghị truyền hình.

Bạn có thể muốn thiết lập phòng thí nghiệm nghiên cứu của mình vào ngày hôm trước để không gặp trục trặc kỹ thuật vào phút cuối.

10:05

120 phút

Kiểm tra người dùng

Bạn sẽ có 5 cuộc phỏng vấn trong những giờ tiếp theo và giữa giờ nghỉ trưa. Phân bổ 45-60 phút cho mỗi bài kiểm tra của người dùng.

Ghi chú khi bạn xem. Viết ra những trích dẫn, quan sát và giải thích trực tiếp. Cho biết tích cực hay tiêu cực.

Sử dụng hai màu khác nhau của ghi chú post-it, một trong những màu tích cực (ví dụ: ghi chú post-it màu xanh lá cây) và tiêu cực (ví dụ: màu cam).

Sau mỗi cuộc phỏng vấn, hãy dán các ghi chú sau cuộc phỏng vấn của bạn vào phần thích hợp trong lưới cuộc phỏng vấn của bạn. Thảo luận ngắn gọn về cuộc phỏng vấn nhưng chờ đợi để đưa ra kết luận.

12:00

60 phút

Nghỉ trưa

13:00

180 phút

Kiểm tra người dùng – phần 2

Tiếp tục với phần còn lại của bài kiểm tra người dùng

16:00

15 phút

Nghỉ giải lao

16:15

45 phút

Kết luận và tóm tắt

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, hãy tìm kiếm các mẫu hình. Vào cuối ngày, hãy đọc bảng trong im lặng và viết ra các mẫu. Lập danh sách tất cả các mẫu mà mọi người nhận thấy. Dán nhãn cho mỗi cái là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính.

Kết thúc phần chạy nước rút bằng cách xem lại mục tiêu dài hạn và các câu hỏi chạy nước rút của bạn. So sánh với các mẫu bạn đã thấy trong các cuộc phỏng vấn. Quyết định cách theo dõi sau khi chạy nước rút. Viết nó ra.

…. và Sprint đã kết thúc. Chuẩn bị báo cáo tổng kết và nguyên mẫu có độ trung thực cao cho khách hàng.

Bạn có thể sử dụng ngày hôm sau để nhìn lại quá trình chạy nước rút.