Menu

Làm việc trên nguyên mẫu + Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào ngày hôm sau.

Nguyên Mẫu

Với công việc được chia thành nhiều phần, bạn rất dễ mất dấu tổng thể. Thợ may kiểm tra chất lượng và đảm bảo tất cả các mảnh ghép lại với nhau có ý nghĩa

Có một số nhiệm vụ cần được thực hiện trong khi nguyên mẫu đang được thực hiện:

  • Viết kịch bản phỏng vấn
  • Nhắc nhở khách hàng đến dự buổi kiểm tra vào thứ Năm. Mua thẻ quà tặng cho khách hàng (nếu cần)

Chạy Thử

Chạy qua nguyên mẫu của bạn. Hãy tìm kiếm những sai lầm. Hãy chắc chắn rằng Người phỏng vấn và Người quyết định xem xét nó.

Thông tin bổ sung

  1. Yêu cầu mọi người tạm dừng công việc và tập trung xung quanh, sau đó yêu cầu Thợ may xem qua toàn bộ nguyên mẫu, kể lại khi anh ấy đi.
  2. Kiểm tra kỹ bảng phân cảnh để đảm bảo mọi thứ đều được đưa vào nguyên mẫu. Quá trình chạy thử cũng là thời điểm tuyệt vời để xem lại các câu hỏi chạy nước rút của bạn. Đây là lần kiểm tra cuối cùng để đảm bảo nguyên mẫu của bạn sẽ giúp bạn có được câu trả lời.

Hướng dẫn

Đối tượng chính của buổi chạy thử là Người phỏng vấn, người sẽ nói chuyện với khách hàng vào thứ Sáu. Người phỏng vấn cần phải làm quen với nguyên mẫu và các câu hỏi chạy nước rút để có thể tận dụng tối đa các cuộc phỏng vấn. Nhưng cả nhóm sẽ được hưởng lợi từ việc theo dõi quá trình chạy thử.

Bạn cũng nên mời Người quyết định xem lại Cuộc chạy thử để họ có thể đảm bảo mọi thứ phù hợp với những gì họ mong đợi.