Menu

Phỏng vấn những người là chuyên gia trong một số phần của vấn đề để đưa tất cả các thành viên trong nhóm vào cùng một trang.

Thông tin bổ sung

  1. Mọi người trong nhóm đang ngồi quanh một chiếc bàn và nhận bút đánh dấu/vẽ sắc nét cũng như một chồng giấy ghi chú.
  2. Khiến mọi người viết HMW (How Might We) ở góc trên bên trái của tờ giấy ghi chú
  3. Hãy hỏi họ rằng khi họ nghe thấy điều gì đó thú vị hoặc mang tính thử thách trong cuộc phỏng vấn với chuyên gia, hãy chuyển nó thành một câu hỏi, bắt đầu bằng “Làm thế nào chúng ta có thể…?” và ghi lại nó.
  4. Điều hành một vòng trò chuyện bằng cách phỏng vấn các chuyên gia về vấn đề họ muốn giải quyết
Phương thức dùng câu hỏi How Might We
Phương thức dùng câu hỏi How Might We

Xem thêm cách sử dụng: How Might We.

Mục tiêu

Đưa mọi người vào cùng một trang.

Hướng dẫn

Biến các vấn đề/thách thức thành tích cực. Cách chúng ta đặt câu hỏi sẽ thay đổi quan điểm nhìn từ vấn đề sang nhìn vào cơ hội.

Câu hỏi phỏng vấn chuyên gia: (Yêu cầu nhóm trả lời và thảo luận các câu hỏi sau)

  1. Sản phẩm/dịch vụ là gì? Nó làm gì? Ai sử dụng sản phẩm?
  2. Vấn đề mà sản phẩm/dịch vụ của bạn đang cố gắng giải quyết là gì?
  3. Hiện tại ai đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ và chúng ta muốn ai sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó?
  4. Nếu mọi thứ đều đi đúng hướng, sản phẩm/dịch vụ sẽ như thế nào sau hai năm nữa? Tình huống lý tưởng sẽ là gì?

Thông thường, bạn bắt đầu cuộc trò chuyện/phỏng vấn với Người quyết định

Cá nhân ghi chú Chúng ta có thể giúp như thế nào để thu hút mọi người tham gia và tích cực lắng nghe. Kết quả là mỗi người sẽ có một chồng ghi chú nhỏ.

20 phút là khoảng thời gian nghiêm ngặt nhưng điều quan trọng là phải tạo ra áp lực thời gian lành mạnh cho toàn đội. Nếu thấy cả nhóm thực sự muốn tiếp tục trả lời các câu hỏi, bạn có thể cộng thêm 10 phút. Đảm bảo toàn bộ quá trình Phỏng vấn Chuyên gia không dài hơn 30 phút.