Menu

Top 10 kênh đào nổi tiếng nhất thế giới

Những con kênh đào nổi tiếng nhất thế giới

Kênh đào là những đường nước nhân tạo do con người tạo ra, hoặc các kênh, được xây dựng với các mục đích tiện ích, như cấp nước hoặc vận chuyển hàng hóa và con người. Các kênh đào luôn mang lại sự phát triển, thông qua thương mại và phát triển của một quốc gia, […]