Menu

Lễ Hội Phủ Giày Nam Định

Phủ Giầy

Lễ Hội Phủ Giầy đươc tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch. Lễ hội nhằm tôn vinh “Mẫu” Liễu Hạnh. Một nhân vật tín ngưỡng nằm trong hàng Tứ bất tử được người dân Việt Nam suy tôn: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Tiên Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Đặc biệt […]