Menu

Triệu Đà – Kẻ Xâm Lược Hay Vị Vua Có Công Của Việt Nam?

Triệu Đà

Triệu Đà là người khởi đầu cho sự cai trị của dòng họ Triệu lên nhà nước Nam Việt trong giai đoạn từ năm 204 TCN đến 111 TCN. Ông là người đã đánh bại An Dương Vương và sáp nhập Âu Lạc vào nhà nước Nam Việt. Chúng ta được biết đến Triệu Đà […]

Thành Cổ Loa

Thành Cổ Loa nhìn từ trên cao

Thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc do An Dương Vương thành lập. Thành Cổ Loa được thành lập vào thế kỷ thứ 3 TCN. Hiện nay, thành Cổ Loa nằm ở xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Vào năm 1962 thành Cổ Loa được đưa vào danh sách di […]

Sự tích thành Cổ Loa

Mô hình Thành Cổ Loa

Thành Cổ Loa được xây dựng dưới thời An Dương Vương. Ngôi thành mang ý nghĩa lịch sử to lớn về mặt quân sự cũng như văn hóa. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng khi tộc Việt cổ chuyển từ thói quen sống ở miền núi sang ở đồng bằng. Sự tích xây dựng […]

An Dương Vương Và Nhà Nước Âu Lạc

An Dương Vương cưỡi ngựa

An Dương Vương tên thật là Thục Phán. Ông là vị vua duy nhất của triều đại Âu Lạc. Niên đại trị vì của An Dương Vương theo nhiều sử sách ghi lại là khác nhau. Trong Đại Việt Sử Kỳ Toàn Thư cho rằng thời gian ông làm vua kéo dài trong 50 năm […]

Lạc Long Quân

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm (Thế kỷ thứ 8 TCN – 7 TCN). Ông là con của Kinh Dương Vương và Thần Long. Ông được xem là thủy tổ của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết bọc trăm trứng nở trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. 50 người […]

Kinh Dương Vương – Ông Là Ai?

Kinh Dương Vương

Kinh Dương Vương theo tục truyền là cha của Lạc Long Quân và là ông nội của vua Hùng – Thủy tổ của dân tộc Việt Nam. Vậy Kinh Dương Vương thật sự là ai? Kinh Dương Vương Là Ai? Kinh Dương Vương (2919 TCN – 2792 TCN) thuộc dòng dõi của Thần Nông. Ông […]

Infographic Lịch Sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam captain

Infographic lịch sử Việt Nam được tóm tắt đơn giản và dễ hiểu. 4000 năm lịch sử văn hiến Việt Nam được tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu qua hình ảnh Infographic. Infographic Lịch Sử Việt Nam Lịch sử Việt Nam trải qua hơn 4.000 năm văn hiến với nhiều biến cố và những […]