Hướng dẫn cách tạo đối tượng đã xem video của bạn trên Facebook

Facebook Marketing banner

Làm cách nào để tạo đối tượng đã xem video của bạn trên Facebook? Nếu bạn đã có những khách hàng đã xem clip của bạn đăng trên facebook và thực sự yêu thích thông điệp nó mang lại. Vậy làm cách nào bạn cố thể chạy một quảng cáo trên những đối tượng tiềm năng […]