Menu

Sự tích thành Cổ Loa

Mô hình Thành Cổ Loa

Thành Cổ Loa được xây dựng dưới thời An Dương Vương. Ngôi thành mang ý nghĩa lịch sử to lớn về mặt quân sự cũng như văn hóa. Nó đánh dấu cột mốc quan trọng khi tộc Việt cổ chuyển từ thói quen sống ở miền núi sang ở đồng bằng. Sự tích xây dựng […]