Menu

Trải nghiệm tuyệt vời ở Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo 2018

Hội trại tuổi trẻ phật giáo

Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo 2018 là một khóa tu tập được diễn ra vào hè tháng 7 trong 3 ngày. Đặc biệt, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo năm 2018 với lần tổ chức thứ 13 này. Tôi cùng với hơn 1000 trại sinh […]

Hội Trại Tuổi Trẻ Phật Giáo 2018 | Tuổi Thanh Xuân

Chong chóng nhiều màu trong hội trại

Hội trại tuổi trẻ Phật giáo là một chương trình trại hè tổ chức hằng năm dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Năm nay với chủ đề Tuổi Thanh Xuân tổ chức ở Phan Thiết là kỳ hội trại thứ 13. Đây là một cơ hội để các bạn trẻ chiêm nghiệm lại và […]