Menu

Lạc Long Quân

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm (Thế kỷ thứ 8 TCN – 7 TCN). Ông là con của Kinh Dương Vương và Thần Long. Ông được xem là thủy tổ của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết bọc trăm trứng nở trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. 50 người […]