Menu

Ý nghĩa lá bài V of Wands trong Tarot

V of Wands

Ý nghĩa lá bài Five of Wands trong Tarot gợi ý rằng có một dạng xung đột hoặc một cuộc xung đột đang âm ỉ và cuối cùng có thể nổ tung.