Menu

Bậc thầy chạy nước rút thiết kế trình bày Giải pháp cho nhóm.

Thông tin bổ sung

  • Tập hợp nhóm, đi bộ xung quanh và với tư cách là người điều phối, bạn tóm tắt từng khái niệm cho nhóm. Hãy ngắn gọn và tập trung vào những ý tưởng mà nhóm thể hiện sự quan tâm của họ bằng cách chấm đỏ.
  • Chỉ định 1 người trong nhóm ghi chép những ý tưởng lớn từ mỗi khái niệm. (Thường sẽ có 3-4 ghi chú cho mỗi khái niệm).
  • Các câu hỏi đã đăng trước đó có thể được trả lời tại đây (nếu vẫn phù hợp): với tư cách là người điều phối, bạn đọc to các câu hỏi và cố gắng trả lời nếu có thể.
    • Sau khi tóm tắt lại từng khái niệm, hãy hỏi nhóm xem có điều gì khác cần nêu bật hoặc cần làm rõ không.

Hướng dẫn

Khi tóm tắt khái niệm, sự chú ý của bạn sẽ được hướng dẫn bởi các dấu chấm màu đỏ mà nhóm đã đăng trước đó.

Bài tập này có thể gây khó khăn cho người hướng dẫn vì bạn chưa quen với giải pháp được đề xuất. Bạn có thể tận dụng thời gian có được trong Lập bản đồ nhiệt để dạo quanh, tìm hiểu từng khái niệm và ghi chú cho mình những ý tưởng lớn trong từng khái niệm.

Về các câu hỏi được đăng trước đó về các khái niệm, một số câu hỏi trong số đó có thể không liên quan. Với tư cách là người hướng dẫn, hãy cố gắng  quyết định xem có đáng để trả lời hay không. Nếu không chắc chắn, hãy hỏi nhóm.

Sau khi tóm tắt xong từng khái niệm, bạn có thể xác nhận với nhóm:

  • Có điều gì đó vẫn được ai đó biểu quyết nhưng người điều hành đã bỏ sót hoặc hiểu sai?
  • Nếu ai đó hiểu điều gì đó khác biệt cần được thảo luận?