Menu

Blog

Những kiến thức và thông tin

Điều hành doanh nghiệp

Những kiến thức cơ bản từ A-Z về Điều hành doanh nghiệp: Sale, Marketing, Lập kế hoạch chiến lược truyền thông, nhân sự,…

Tìm hiểu về AI

Kiến thức cơ bản, các ứng dụng và Prompts nhắc nhở tối ưu dành cho ChatGPT

Chân dung & hành trình Khách hàng

Những điều hấp dẫn về hành trình khách hàng & Case Study

6 định dạng cần có trong Lời nhắc ChatGPT
6 định dạng cần có trong Lời nhắc ChatGPT Để cải thiện lời nhắc trong ChatGPT, hãy hiểu 6 thành…
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT
Ứng dụng cơ bản với ChatGPT: Hướng dẫn cơ bản về cấu trúc dữ liệu, Viết email trong nhiều trường…
Cơ bản về Gen AI
Cơ bản về Gen AI
Chương này sẽ giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về Generative AI, Nhắc nhở, Kỹ thuật nhắc nhở, Chatbot,…
Công thức PAIN: Công cụ để thu hút các chiến dịch tiếp thị
Công thức PAIN: Công cụ để thu hút các chiến dịch tiếp thị
Khám phá Công thức PAIN là gì và cách bạn có thể áp dụng nó vào các chiến dịch tiếp…
Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT
Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT
Những lời nhắc nâng cao cho ChatGPT, giúp dễ dàng hơn trong việc khai thác và đưa ra yêu cầu…
Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI
Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI
Lời nhắc từ ít đến nhiều (LtM) đưa việc nhắc nhở CoT cải thiện hơn bằng cách chia vấn đề…
Chuỗi nhắc nhớ suy nghĩ (Chain of Thought Prompting - CoT)
Chuỗi nhắc nhớ suy nghĩ (Chain of Thought Prompting - CoT)
Chuỗi nhắc nhở suy nghĩ là kỹ thuật phát triển gần đây, để khắc phục các lỗ hỏng sai sót…
Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT
Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT
Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT hỗ trợ. Điều này giúp bạn tham gia vào quá trình viết nhanh hơn…
Viết Email với ChatGPT - Ứng dụng cơ bản
Viết Email với ChatGPT - Ứng dụng cơ bản
Ứng dụng ChatGPT để viết Email, từ một email đơn giản thông báo với sếp rằng hôm nay bạn bị…