Menu

3 con đường nhanh chóng dẫn đến con đường SEO thành công, khả thi mà bạn có thể đạt được bằng cách kết hợp các công cụ do AI cung cấp (như ChatGPT và Google Bard) với các tiện ích mở rộng của Chrome.

Trong một ngành phát triển nhanh như SEO, chiến thắng nhanh chóng là một thách thức liên tục. Làm cách nào bạn có thể nâng cao thứ hạng một cách hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng cho trang web hoặc khách hàng của mình?

Bài viết này đề cập đến bảy chiến thắng SEO nhanh chóng, có thể thực hiện được bằng cách kết hợp các công cụ do AI cung cấp (như ChatGPT và Google Bard) với các tiện ích mở rộng của Chrome.

1. Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả để cải thiện tỷ lệ nhấp chuột

Tối ưu hóa thẻ tiêu đề của bạn cho các từ khóa mục tiêu là một trong những cách nhanh nhất để cải thiện thứ hạng của bạn trên Google.

Đứng đầu SERP mới chỉ là một nửa trận chiến. Tiêu đề và mô tả meta của bạn cũng phải lôi kéo khách truy cập nhấp vào trang web của bạn.

Mặc dù khả năng hiển thị và tính hiệu quả đều có tầm quan trọng như nhau, nhưng SEO thường tập trung hoàn toàn vào yếu tố thứ nhất. Mặc dù hai mục tiêu có thể giao nhau, nhưng chúng có những chiến thuật riêng biệt.

ChatGPT tỏa sáng khi viết thẻ meta để chuyển đổi.

Sử dụng tiện ích mở rộng của Chrome như SEOquake để lấy tiêu đề và mô tả.

Đưa tiêu đề và mô tả vào ChatGPT với lời nhắc này:

Viết lại tiêu đề và mô tả meta được cung cấp để tối ưu hóa để đạt được tỷ lệ nhấp tối đa từ SERP, đồng thời đảm bảo tối ưu hóa cho vị trí xếp hạng không phải trả tiền cao nhất cho từ khóa được chỉ định. Số ký tự tối đa cho tiêu đề là 60 ký tự và 160 ký tự cho mô tả meta.
Tiêu đề:
Mô tả:
Từ khóa:

Rewrite the provided title and meta description to optimize for maximum click-through-rate from the SERP, while also ensuring optimization for the highest organic ranking position for the designated keyword. Maximum character count for the title is 60 characters and 160 characters for the meta description.
TITLE:
DESCRIPTION:
KEYWORD:

Nếu các thẻ được cung cấp không đáp ứng mong đợi của bạn, hãy yêu cầu ChatGPT tạo lại hoặc điều chỉnh lời nhắc của bạn để nhận được kết quả mong muốn.

Đây là một ví dụ:

Ví dụ về đoạn tiêu đề và mô tả của trang web
Ví dụ về đoạn tiêu đề và mô tả của trang web

Sau đó

Cải thiện các đoạn mô tả và tiêu đề với ChatGPT
Cải thiện các đoạn mô tả và tiêu đề với ChatGPT

2. Tóm tắt xếp hạng các trang của đối thủ cạnh tranh để có gợi ý nội dung nhanh

Các trang xếp hạng hàng đầu của đối thủ cạnh tranh có thể là nguồn chiến thắng nhanh chóng lớn nhất của bạn.

Các nền tảng AI SEO như Surfer đưa phân tích trang của đối thủ cạnh tranh lên một tầm cao mới, nhưng tồn tại một quy trình làm việc đơn giản hơn để nhanh chóng tạo ra thông tin chi tiết và nội dung.

Chỉ cần kết hợp tiện ích Tóm tắt của Chrome với ChatGPT để tạo nội dung mới, độc đáo và được tối ưu hóa dựa trên nền tảng của các trang đã được xếp hạng. 

 • Nhập cụm từ khóa mục tiêu của bạn trong SERP. Điều hướng đến các trang đối thủ cạnh tranh xếp hạng hàng đầu. Chọn một trang có nội dung tương tự nhất với những gì bạn đang muốn sản xuất.
 • Kích hoạt tiện ích Tóm tắt của Chrome. Điều này sẽ cung cấp một bản tóm tắt toàn bộ nội dung trang web do ChatGPT tạo ra.
 • Quay trở lại ChatGPT và sử dụng lời nhắc này để tạo nội dung độc đáo, được tối ưu hóa:

Viết một bài viết độc đáo 100% cho [chèn tên doanh nghiệp] được tối ưu hóa để xếp hạng hàng đầu cho từ khóa – [chèn từ khóa]. Bài viết phải là [tone/ghi chú khác]. Bài viết này nên chứa nội dung tương tự như bản tóm tắt này của một trang đã được xếp hạng cao cho từ khóa mục tiêu. Nội dung được tạo không được trùng lặp với bất kỳ nội dung tóm tắt nào bên dưới.
NỘI DUNG TÓM TẮT:

Write a 100% unique article for [insert business name] optimized for top ranking for the keyword – [insert keyword]. Article should be [tone/other notes]. This article should contain content similar to this summary of a page that is already ranking high for the target keyword. The generated content should not duplicate any of the summarized content below.
SUMMARIZED CONTENT:

Nội dung ChatGPT chỉ tốt như trình chỉnh sửa con người của nó.

Mặc dù chiến lược này có thể giúp bạn bắt đầu bài viết của mình, nhưng bạn có thể sẽ cần phải tạo lại một số phần và can thiệp nhiều vào việc chỉnh sửa nội dung.

Tóm tắt một trang web từ tiện ích dùng AI
Tóm tắt một trang web từ tiện ích dùng AI

3. Xác thực và tạo dữ liệu có cấu trúc bằng Schema Builder và Google Bard

Đánh dấu lược đồ hoặc dữ liệu có cấu trúc giúp nâng cao khả năng hiển thị của trang web của bạn đối với các công cụ tìm kiếm.

Nó cũng có thể dẫn đến tỷ lệ nhấp chuột cao hơn bằng cách bật các đoạn mã chi tiết trong SERP – giống như bạn thấy ở đây cho cụm từ tìm kiếm “những điều cần làm gần tôi ở Boston”.

Việc thêm đánh dấu lược đồ vào mã trang web của bạn sẽ cung cấp cho các công cụ tìm kiếm ngữ cảnh cho nội dung trang web của bạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là hiển thị lược đồ chính xác cho doanh nghiệp, trang web và trang web của bạn. Dưới đây là một số loại lược đồ hàng đầu cần xem xét:

 • Lược đồ tổ chức: Giúp các công cụ tìm kiếm hiểu thêm thông tin về một doanh nghiệp. 
 • Lược đồ Doanh nghiệp Địa phương: Dạng lược đồ Tổ chức cụ thể hơn dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong một khu vực địa phương cụ thể. 
 • Lược đồ sản phẩm: Các trang web thương mại điện tử và nhà bán lẻ trực tuyến có thể sử dụng lược đồ sản phẩm để cung cấp thông tin sản phẩm cho các kết quả nhiều định dạng, chẳng hạn như đoạn mã sản phẩm. 
 • Lược đồ BlogPosting: Tăng cường khả năng hiển thị của các bài đăng trên blog. 
 • Lược đồ câu hỏi thường gặp: Lý tưởng để sử dụng trên các trang có danh sách câu hỏi và câu trả lời tương ứng, lược đồ câu hỏi thường gặp có thể giúp trang web xếp hạng cho kết quả hộp câu trả lời và các đoạn mã phong phú khác hiển thị câu hỏi/câu trả lời. 
 • Breadcrumbs schema: Cho biết vị trí của một trang để giúp công cụ tìm kiếm hiểu được mối quan hệ của các trang trong một trang web. 
 • Lược đồ WebSite hoặc WebPage: Lược đồ WebSite cung cấp dữ liệu chung về toàn bộ trang web, trong khi lược đồ WebPage cung cấp dữ liệu cho một trang web. Lược đồ WebPage có thể bao gồm breadcrumbs hoặc nó có thể được liệt kê dưới dạng mã lược đồ riêng của nó.

Việc tạo và triển khai lược đồ có độ khó khác nhau tùy thuộc vào nền tảng mà trang web của bạn đang sử dụng. Các trang web WordPress có thể cài đặt các plugin tự động thêm lược đồ và cập nhật nó. 

Các trang web doanh nghiệp lớn hơn, trang web HTML và các giải pháp được mã hóa tùy chỉnh khác có thể cần phải tạo lược đồ theo cách thủ công và cung cấp lược đồ đó trong mã của trang web. Bạn có thể dựa vào tiện ích mở rộng Schema Builder của Chrome và Google Bard. 

Lưu ý: ChatGPT thực hiện rất tốt việc tạo định dạng thô cho lược đồ của trang web, nhưng hạn chế của nó là nó hiện đang hết dữ liệu từ năm 2021. Cạm bẫy này của ChatGPT là nơi Bard của Google bước lên đỉnh cao, với khả năng lấy từ chỉ mục trực tiếp của Google. 

Để bắt đầu, hãy xác thực bất kỳ lược đồ hiện có nào, sau đó sử dụng AI để tạo lược đồ chính xác. 

 • Điều hướng đến trang web của bạn và chọn tiện ích mở rộng Schema Builder của Chrome.
 • Chọn tab Trình kiểm tra để xác định các loại lược đồ có trên trang web của bạn. Trong trường hợp hiệu sách địa phương, loại lược đồ quan trọng nhất là LocalBusiness. Lược đồ WebSite, WebPage hoặc Breadcrumbs cũng có thể xuất hiện. 
 • Điều hướng đến Google Bard và nhập lời nhắc này: Generate [schema type] schema for [webpageurl].
 • Triển khai lược đồ này trong phần phụ trợ của trang web của bạn hoặc làm việc với nhóm CNTT của bạn để triển khai lược đồ này trên toàn trang web.