Menu

Các tiện ích mở rộng AI cho SEO

Các tiện ích mở rộng AI cho SEO

3 con đường nhanh chóng dẫn đến con đường SEO thành công, khả thi mà bạn có thể đạt được bằng cách kết hợp các công cụ do AI cung cấp (như ChatGPT và Google Bard) với các tiện ích mở rộng của Chrome. Trong một ngành phát triển nhanh như SEO, chiến thắng nhanh […]

Cách dùng ChatGPT khám phá các biến thể từ khóa (bao gồm promt)

Cách dùng Chat GPT để khám phá biến thể từ khóa

Tăng mức độ liên quan, thứ hạng và lưu lượng truy cập trang của bạn bằng cách sử dụng ChatGPT để tạo tất cả các cách khác nhau mà mọi người tìm kiếm chủ đề của bạn. ChatGPT có một cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm các từ và cụm từ mà chúng tôi […]