Menu

Chiến lược và kế hoạch tiếp thị

Hiểu thị trường, ưu đãi, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn trước khi bạn chi tiền để quảng bá doanh nghiệp của mình.

Sử dụng hướng dẫn, mẫu và danh sách kiểm tra của chúng tôi để giúp bạn lập kế hoạch.

Xem lại 7 Ps của tiếp thị. Sử dụng mẫu để cải thiện kết hợp tiếp thị của bạn.

Thực hiện theo chiến lược tiếp thị 6 bước. Sử dụng các mẫu lập kế hoạch và chiến lược tiếp thị.

Biết USP của bạn từ CVP của bạn và hiểu giá trị mà doanh nghiệp của bạn mang lại.

Phân đoạn và nhắm mục tiêu khách hàng của bạn. Lập bản đồ hành trình và vòng đời của khách hàng.

Tìm hiểu về các quy định và mô hình định giá, đồng thời để tìm ra mức giá lý tưởng.

Phát triển hoặc đánh giá thương hiệu của bạn với các mẫu tài liệu tiếp thị và chiến lược thương hiệu.