Menu

Bảng kế hoạch Facebook Ads

Mẫu kế hoạch chạy quảng cáo Facebook

Tên dự án Thêm tên dự án Tổng quan dự án Thêm nội dung… Mục tiêu Đây là một tuyên bố ngắn gọn về những gì bạn muốn đạt được trong thị trường mục tiêu của mình. Bạn có muốn thông báo, thuyết phục hoặc thúc đẩy khán giả thực hiện một hành động cụ […]

6 định dạng cần có trong Lời nhắc ChatGPT

Để cải thiện lời nhắc trong ChatGPT, hãy hiểu 6 thành phần nhắc nhở chính: task (nhiệm vụ), context (bối cảnh), exemplar (khuôn mẫu), persona (tính cách), format (định dạng), và tone (giọng điệu). Nhiệm vụ là cần thiết, bối cảnh và mẫu mực là quan trọng, và tính cách, hình thức và giọng điệu […]

Mẹo quản lý thời gian – Time Management

Mẹo để quản lý thời gian của chúng ta

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Ví dụ và mẫu cụ thể cho Hành trình khách hàng

Mẫu biểu đồ Hành trình khách hàng

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Cách tạo Phân tích cạnh tranh – Ví dụ cụ thể

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Hướng dẫn Xây dựng Hành trình khách hàng (Ví dụ + Mẫu)

Xây dựng Hành trình khách hàng

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Hành trình của người mua là gì?

Hành trình của người mua là gì?

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Hướng dẫn viết Case Study – Ví dụ và mẫu

Hướng dẫn viết Case Study

Cơ bản Mẫu Case Study Chung Mẫu Case Study tập trung vào sản phẩm Mẫu Case Study hướng dữ liệu QR Code! QR Code https://huynhhieutravel.com/huong-dan-viet-case-study/ Chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm hoặc dịch vụ đối với cả khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại nằm ở trọng tâm trách nhiệm của […]