Menu

Tổng quan Sprint: 4 ngày với kế hoạch cụ thể cho dự án

Ngày 1: Bản đồ và phác thảo 10:00 Giới thiệu Design Sprint 2.0 10:10 – 12:10 XÁC ĐỊNH THÁCH THỨC 10:10 Phỏng vấn chuyên gia và ghi chú How Might We 10:40 Sắp xếp ghi chú How Might We 10:55 Bỏ phiếu cho ghi chú How Might We 11:10 Mục tiêu dài hạn 11:25 Nghỉ […]

Ngày 4: Kiểm tra (Sprint 2.0)

Bài kiểm tra 9:00 0 phút Giới thiệu về Ngày 4 Đến bây giờ, bạn đã tạo ra các giải pháp đầy hứa hẹn, chọn giải pháp tốt nhất và xây dựng một nguyên mẫu thực tế. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ tạo nên 1 tuần làm việc hiệu quả ấn tượng. Nhưng […]

Ngày 3: Nguyên mẫu (Sprint 2.0)

Nguyên Mẫu 10:00 10 phút Giới thiệu về Ngày thứ 3 Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ xây dựng một nguyên mẫu thực tế của giải pháp trong bảng phân cảnh của mình để có thể mô phỏng thành phẩm cho khách hàng của mình. Nguyên mẫu Design Sprint hoàn toàn dựa trên triết lý […]

Ngày 2: Quyết định và kịch bản (Sprint 2.0)

Quyết định: Bình chọn giải pháp 10:00 10 phút Giới thiệu về Ngày thứ 2 Sáng ngày 2 được dành để quyết định nên tạo nguyên mẫu cái gì và buổi chiều là để tạo bảng phân cảnh để hướng dẫn việc tạo nguyên mẫu. Đến cuối ngày thứ 2, tất cả việc ra quyết […]

Ngày 1: Bản đồ phác thảo (Sprint 2.0)

10:00 10 phút Giới thiệu Design Sprint 2.0 Quy trình từng bước để giải quyết các vấn đề lớn và thử nghiệm các ý tưởng mới chỉ trong 4 ngày. Bạn chỉ cần toàn đội vào 2 ngày đầu tiên. Design Sprint 2.0 là phiên bản bán chính thức. Design Sprint 2.0 được tối ưu […]

Kiểm tra người dùng (Sprint 2.0)

Bạn sẽ có 5 cuộc phỏng vấn trong những giờ tiếp theo và giữa giờ nghỉ trưa. Phân bổ 45-60 phút cho mỗi bài kiểm tra của người dùng. Thông tin bổ sung Ghi chú khi bạn xem. Viết ra những trích dẫn, quan sát và giải thích trực tiếp. Cho biết tích cực hay […]

Giới thiệu về ngày 4 & Thiết lập phòng thí nghiệm (Sprint 2.0)

Đến bây giờ, bạn đã tạo ra các giải pháp đầy hứa hẹn, chọn giải pháp tốt nhất và xây dựng một nguyên mẫu thực tế. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ tạo nên một tuần làm việc hiệu quả ấn tượng. Nhưng bạn sẽ tiến thêm một bước nữa khi phỏng vấn khách […]

Nguyên Mẫu & Chạy Thử (Sprint 2.0)

Làm việc trên nguyên mẫu + Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào ngày hôm sau. Nguyên Mẫu Với công việc được chia thành nhiều phần, bạn rất dễ mất dấu tổng thể. Thợ may kiểm tra chất lượng và đảm bảo tất cả các mảnh ghép lại với nhau có ý nghĩa Có một […]

Phân chia vai trò và chinh phục (Sprint 2.0)

Người điều phối nên giúp nhóm chạy nước rút phân chia những công việc sau: Thông tin bổ sung Bạn cũng có thể chia bảng phân cảnh thành các cảnh nhỏ hơn và phân công từng cảnh cho các thành viên khác nhau trong nhóm. Hướng dẫn Giới thiệu các vai trò chính:

Giới thiệu ngày 3 (Sprint 2.0)

Vào Ngày thứ 3, bạn sẽ xây dựng một nguyên mẫu thực tế của giải pháp trong bảng phân cảnh của mình để có thể mô phỏng thành phẩm cho khách hàng của mình. Nguyên mẫu Design Sprint hoàn toàn dựa trên triết lý “giả nó cho đến khi bạn tạo ra nó”: Với một […]