Menu

Thấu hiểu tư duy AI

Thấu hiểu tư duy AI

Hiểu về các loại Ai khác nhau hiện nay, cũng như cách thức mà LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) của AI hoạt động hiện nay. Một kiến thức nền tảng.

Giới thiệu ngắn về AI

Giới thiệu về AI

Giới thiệu ngắn và nhanh về AI. Bài viết giúp hiểu về AI, AI sáng tạo và AI Lời nhắc. Hiểu tại sao Generative AI lại hữu ích cho bản thân.