Menu

Ý nghĩa lá bài IV of Wands trong Tarot

Lá bài IV of Wands

Ý nghĩa lá bài IV of Wands Từ khoá đúng: cộng đồng, nhà, lễ kỷ niệm, đoàn tụ, các bên, tụ họp, ổn định, thuộc về. Từ khoá đảo ngược: thiếu sự hỗ trợ, không ổn định, cảm thấy không được chào đón, nhất thời, thiếu gốc rễ, xung đột gia đình. Trang Chủ Four […]