Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/canvas-ban-do-ngu-canh/

Canvas bản đồ ngữ cảnh

Canvas bản đồ ngữ cảnh

Canvas bản đồ ngữ cảnh sẽ giúp bạn lập bản đồ các xu hướng và tìm kiếm điều gì đang thúc đẩy sự thay đổi trong thế giới xung quanh doanh nghiệp của bạn. Thảo luận những phát hiện của bạn với nhóm của bạn và chia sẻ những gì bạn nghĩ có thể định hình doanh nghiệp của bạn bây giờ và trong tương lai.

Tổng quan

Canvas bản đồ ngữ cảnh được tạo thành từ 8 phần mô tả thế giới xung quanh doanh nghiệp của bạn.

 1. Doanh nghiệp của bạn: Đặt doanh nghiệp của bạn ở trung tâm để đảm bảo bạn đang thiết kế bối cảnh cho thế giới xung quanh doanh nghiệp của mình.
 2. Xu hướng nhân khẩu học: Tìm kiếm dữ liệu về nhân khẩu học và việc làm của khách hàng của bạn. Những thay đổi lớn trong các lĩnh vực này của thị trường của bạn là gì?
 3. Nội quy và quy định: Bạn nghĩ những chính sách, quy tắc, luật và quy định nào sẽ được áp dụng trong tương lai?
 4. Kinh tế và môi trường: Điều gì đang xảy ra trong nền kinh tế và môi trường rộng lớn hơn? Có xu hướng kinh tế hoặc thay đổi môi trường nào sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn không?
 5. Cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai? Bạn có đối thủ cạnh tranh mới hoặc bất ngờ?
 6. Xu hướng công nghệ: Bạn thấy những xu hướng công nghệ mới nào đang nổi lên sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn?
 7. Nhu cầu của khách hàng: Nhu cầu của khách hàng sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Bạn có thấy xu hướng mới? Bạn có thấy bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong hành vi của khách hàng không? Có xu hướng mới đi chủ đạo?
 8. Sự không chắc chắn: Bạn có thấy bất kỳ sự không chắc chắn quan trọng nào không? Có những thứ có thể có tác động rất lớn, nhưng không rõ bằng cách nào hoặc khi nào?

Hướng dẫn

1. Trước khi bạn bắt đầu

 • Quyết định định dạng phù hợp với bạn:
  • in một bản mẫu lớn và treo lên tường
  • tải xuống mẫu và hoàn thành trên máy tính của bạn hoặc chiếu lên màn hình.
 • Chuẩn bị sẵn nhiều giấy ghi chú và bút.
 • Để yên trong khoảng 45-60 phút.

2. Thêm vào canvas

 • Thêm các khoảng thời gian tháng hoặc năm đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của bạn vào các phần trên canvas. Ví dụ, nếu bạn muốn lập kế hoạch cho năm tới, bạn có thể chọn 3 tháng/6 tháng/12 tháng. Nếu bạn muốn lập kế hoạch xa hơn cho tương lai, bạn có thể chọn 1 năm/2 năm/5 năm.
 • Hoàn thành từng phần của canvas bằng ghi chú dán.
 • Xác định trình điều khiển chính trong canvas của bạn. Những điều gì, tích cực hay tiêu cực, có khả năng ảnh hưởng lớn nhất đến doanh nghiệp của bạn trong tương lai gần?

3. Các bước tiếp theo

 • Xem lại canvas. Những lĩnh vực nào bạn cảm thấy kém phát triển? Những phần nào khó điền hơn từ những ý tưởng ban đầu của bạn? Nhóm của bạn không đồng ý với những điều gì? Những xu hướng chưa biết có thể ẩn náu ở đâu? Bạn có thể bắt đầu đọc về lĩnh vực nào? Bạn có thiếu thứ gì không?
 • Chụp ảnh canvas đã hoàn thành để lưu và xem lại trong tương lai.
 • Thảo luận với mạng lưới hỗ trợ của bạn – gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Tăng giá trị canvas của bạn bằng cách xem lại canvas lần thứ hai hoặc thứ ba. Khi bạn đã nắm bắt được các xu hướng rõ ràng, hãy thử thách bản thân và nhóm của bạn để thêm bằng chứng cho các xu hướng đã xác định và nghiên cứu các bổ sung tiềm năng khác.

Canvas bản đồ ngữ cảnh

Canvas context map
Facebook
Twitter
LinkedIn