Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/cac-cach-de-chuyen-doi-doanh-nghiep/

Các cách để chuyển đổi doanh nghiệp

Các cách để chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp là một thuật ngữ chung để tạo ra những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chuyển đổi có thể bao gồm các vấn đề nội bộ như nhân sự, quy trình quản lý và sản xuất, cũng như bao gồm các yếu tố bên ngoài như thay đổi quy định, thay đổi nhu cầu và cơ hội thị trường mới.

Chuyển đổi kinh doanh không chỉ là một chiến lược để tăng trưởng hoặc cải tiến; đó là về việc đổi mới hoàn toàn cách bạn kinh doanh.

Có nhiều cách để đổi mới. Chuyển đổi chiến lược liên quan đến sự thay đổi triệt để trong cách bạn kinh doanh, nhưng bạn cũng có thể chọn thực hiện các thay đổi gia tăng theo thời gian. Bạn có thể cải thiện cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại, phát triển các cơ hội thị trường mới hoặc thay đổi cách điều hành doanh nghiệp của bạn.

Hướng dẫn này giải thích cách thực hiện chuyển đổi kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn, bao gồm cách chuyển đổi mô hình kinh doanh, hoạt động và quy trình để thúc đẩy thành công của bạn.

Chuyển đổi doanh nghiệp thông qua đổi mới

Đổi mới có thể giúp doanh nghiệp của bạn thích nghi và phát triển để tồn tại và phát triển. Trong doanh nghiệp của bạn, sự đổi mới có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu giải quyết vấn đề hoặc nắm bắt cơ hội mới.

Cách đổi mới

Bạn có thể cải thiện cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ cũ, tìm cách sử dụng mới cho chúng hoặc thậm chí tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Đổi mới cũng bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với cách thức hoạt động kinh doanh của mình – bạn có thể tạo quy trình mới hoặc mô hình kinh doanh mới không? Có nhiều cách để đổi mới. Bạn có thể thực hiện một thay đổi lớn, thay đổi nhỏ hoặc thay đổi dần dần theo thời gian.

Khuyến khích đổi mới

Xây dựng một nền văn hóa hỗ trợ đổi mới có thể giúp doanh nghiệp của bạn luôn phù hợp, đáp ứng các thách thức và duy trì tính cạnh tranh. Đổi mới không chỉ là những ý tưởng mới mà còn là những cách áp dụng ý tưởng mới.

Khuyến khích đổi mới bằng cách hỏi nhân viên về cách họ cải thiện cách họ thực hiện công việc, sử dụng các chiến lược kinh doanh chào đón sự đổi mới, xem xét các quy trình hiện tại và sắp xếp các cơ hội đào tạo và kết nối thường xuyên cho tất cả nhân viên.

Kiếm tiền từ đổi mới

Một cách để kiếm tiền từ sự đổi mới là thương mại hóa ý tưởng của bạn. Nghiên cứu và đánh giá sự đổi mới của bạn để tìm hiểu xem liệu nó có mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn hay không. Ý tưởng hoặc kế hoạch của bạn nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng bạn cần đánh giá xem doanh nghiệp của mình đã sẵn sàng để duy trì tăng trưởng hay chưa.

Bảo vệ ý tưởng của bạn

Bảo vệ sự đổi mới của bạn (hoặc ý tưởng của bạn) là điều cần thiết. Cho dù ý tưởng của bạn là sản phẩm hoặc dịch vụ mới hay cải tiến cho sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có, bạn phải bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Đổi mới mô hình kinh doanh của bạn

Các nhà lãnh đạo thường xác định hoạt động kinh doanh của họ dựa trên các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp và vì vậy hãy tập trung vào những điều này để đổi mới. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa mang đến rất nhiều cơ hội – và mối đe dọa mới – các nhà lãnh đạo hiện đang tìm cách đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các mô hình kinh doanh sáng tạo. Đổi mới mô hình kinh doanh có sức mạnh chuyển đổi doanh nghiệp và định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp.

Đổi mới mô hình kinh doanh là trở nên khác biệt, thực sự khác biệt. Bạn có thể trở nên khác biệt trong BẤT KỲ ngành nào.

Nghiên cứu điển hình về mô hình kinh doanh - Apple

Khi Apple giới thiệu iPod với cửa hàng iTunes, nó đã cách mạng hóa giải trí di động, tạo ra một thị trường mới và chuyển đổi công ty.

Apple không phải là công ty đầu tiên đưa máy nghe nhạc kỹ thuật số ra thị trường; có hai người chơi khác vào năm 1998 và năm 2000. Cả hai sản phẩm đều hoạt động tốt, di động và phong cách. Sự khác biệt chính là Apple đã làm một điều gì đó thông minh hơn nhiều so với việc sử dụng một công nghệ tốt và bọc nó trong một thiết kế bắt mắt. Nó lấy một công nghệ tốt và tạo ra một mô hình kinh doanh mới.

Mô hình kinh doanh sáng tạo này đã kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ, đồng thời giúp việc tải xuống nhạc kỹ thuật số trở nên dễ dàng và thuận tiện. Về cơ bản, Apple đã ‘cho đi’ nhạc iTunes có lợi nhuận thấp để khóa việc mua iPod có lợi nhuận cao. Mô hình này xác định giá trị theo một cách mới và cung cấp sự tiện lợi thay đổi ngành cho khách hàng (Johnson et al. 2008).

Yếu tố mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh là (những) cách mà các doanh nghiệp kiếm tiền từ ý tưởng, nguồn lực và công nghệ của họ. Mỗi doanh nghiệp đều có một mô hình kinh doanh, cho dù nó có được ghi lại hay không. Osterwalder và Pigneur trong cuốn sách Business Model Generation thảo luận về 9 yếu tố chính của một mô hình kinh doanh. Họ đang:

 1. Phân khúc khách hàng – xác định các nhóm hoặc tổ chức khác nhau mà doanh nghiệp nhắm đến và phục vụ.
 2. Đề xuất giá trị – mô tả gói sản phẩm và dịch vụ tạo ra giá trị cho một phân khúc khách hàng cụ thể.
 3. Kênh – mô tả cách một doanh nghiệp giao tiếp và tiếp cận các phân khúc khách hàng của mình để đưa ra một đề xuất giá trị.
 4. Mối quan hệ khách hàng – mô tả các loại mối quan hệ mà doanh nghiệp thiết lập với các phân khúc khách hàng cụ thể.
 5. Dòng doanh thu – đại diện cho tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra từ một phân khúc khách hàng.
 6. Nguồn lực chính – mô tả các tài sản quan trọng nhất cần thiết để làm cho mô hình kinh doanh hoạt động.
 7. Các hoạt động chính – mô tả những điều quan trọng nhất mà một doanh nghiệp phải làm để làm cho mô hình kinh doanh của mình hoạt động.
 8. Quan hệ đối tác chính – mô tả mạng lưới các nhà cung cấp và đối tác làm cho mô hình kinh doanh hoạt động.
 9. Cấu trúc chi phí – mô tả tất cả các chi phí phát sinh để vận hành một mô hình kinh doanh.

Công cụ mô hình kinh doanh

Công cụ miễn phí Thiết kế một doanh nghiệp tốt hơn – Công cụ canvas bối cảnh cho phép bạn vạch ra các xu hướng bao gồm nhân khẩu học, cạnh tranh cũng như nền kinh tế và môi trường.

Để xác định xem bạn có nên thay đổi mô hình kinh doanh hay không, hãy xem xét:

 • điều gì làm cho mô hình kinh doanh hiện tại của bạn thành công? Ví dụ, nó giải quyết vấn đề gì của khách hàng? Làm thế nào để nó kiếm tiền cho bạn?
 • có tín hiệu nào cho thấy mô hình của bạn cần thay đổi không, chẳng hạn như đối thủ cạnh tranh mới khó khăn?
 • việc phát minh lại mô hình kinh doanh của bạn có đáng để nỗ lực không? Nó sẽ dẫn đến một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho doanh nghiệp của bạn?

Có nhiều cơ hội quan trọng để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn thông qua việc chuyển sang mô hình kinh doanh mở, thông qua các nguồn doanh thu mới và giảm chi phí. Những đổi mới mô hình kinh doanh phổ biến nhất bao gồm ( Ball 2006 ):

 • thay đổi cơ cấu tổ chức
 • quan hệ đối tác chiến lược lớn
 • chia sẻ dịch vụ
 • phương tiện tài trợ/đầu tư thay thế
 • thoái vốn/spin-offs
 • sử dụng tiện ích điều hành của bên thứ ba.

Đổi mới mô hình kinh doanh là trở nên khác biệt, thực sự khác biệt. Bạn có thể trở nên khác biệt trong BẤT KỲ ngành nào.

Cải thiện quá trình đổi mới của bạn

Các doanh nghiệp có vị trí tốt nhất để tồn tại và phát triển trong những giai đoạn thăng trầm của chu kỳ kinh tế là những doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, bất kể chu kỳ kinh tế như thế nào. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, sự đổi mới có thể giúp doanh nghiệp của bạn đạt được hiệu quả thực sự.

Cải tiến quy trình có ý nghĩa kinh tế

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp tự động tìm cách thu hẹp quy mô hoặc cắt giảm ngân sách để duy trì hoạt động kinh doanh. Hiểu một cách khách quan về quy trình chuỗi cung ứng, tập trung vào những gì làm cho khách hàng thành công, loại bỏ lãng phí và các hoạt động không gia tăng giá trị, đồng thời thực hiện các chiến lược giảm chi phí khác đều có thể hữu ích. Quản lý hiệu quả chu trình tiền mặt, chu trình từ đơn hàng đến giao hàng và chuỗi cung ứng có thể đồng thời giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong thời kỳ bùng nổ, các quy trình đổi mới cho phép các doanh nghiệp đối phó với dòng nhu cầu nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Sản xuất tinh gọn đòi hỏi tư duy đổi mới

Toyota Motor Company là một trong những công ty nổi tiếng nhất trên thế giới và xuất sắc trong việc cải tiến liên tục. Hệ thống sản xuất hiệu quả cao của Toyota, được gọi là ‘sản xuất tinh gọn’, không phải là kết quả của một sự động não đột ngột mà đã phát triển qua nhiều thập kỷ cải tiến bền vững.

Sản xuất tinh gọn không chỉ giới hạn ở Toyota hay ngành công nghiệp xe hơi. Các nguyên tắc của sản xuất tinh gọn đã được hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng như một thông lệ hàng đầu. Các nguyên tắc tinh gọn và hiệu quả mà chúng tạo ra không chỉ giới hạn trong sản xuất mà còn mở rộng ra tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác, bao gồm phát triển sản phẩm và dịch vụ, tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và cung cấp dịch vụ.

Bí mật? Xây dựng giải pháp của bạn từ phía khách hàng và loại bỏ mọi thứ liên quan đến sự phức tạp.

Điểm chuẩn có thể giúp ích như thế nào

Đo lường và định chuẩn – so sánh kết quả kinh doanh của bạn với một tiêu chuẩn – là trọng tâm để triển khai thành công các phương pháp hay nhất. Trong nội bộ, nó góp phần tạo nên một tổ chức cởi mở và có trách nhiệm vì nó truyền đạt rõ ràng tiến trình của bạn. Nó cũng xác định những thiếu sót và các lĩnh vực cần chú ý. Bên ngoài, một doanh nghiệp có được một ý tưởng hợp lý về vị trí của nó bên cạnh các tổ chức khác.

‘Có một cách để làm điều đó tốt hơn – hãy tìm ra nó.’ Thomas Edison

Các công cụ hỗ trợ cải tiến quy trình đổi mới

Áp dụng các phương pháp hay nhất – những cách đã được chứng minh để đạt được kết quả tốt nhất từ việc áp dụng các quy trình và công nghệ phù hợp – không có nghĩa là cố gắng sao chép và chuyển thành công của người khác sang hành trình của bạn. Doanh nghiệp, con người và văn hóa của bạn là duy nhất và vì vậy hành trình của bạn sẽ là duy nhất. Rút ra ý tưởng từ kinh nghiệm và thách thức của người khác là điều tốt, nhưng cách áp dụng chúng vào doanh nghiệp của bạn sẽ là duy nhất.

Công nghệ có thể hỗ trợ cải thiện đáng kể quy trình kinh doanh. Các ứng dụng vận hành, chẳng hạn như tài chính, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, có thể cải thiện hiệu quả, khả năng mở rộng và tiêu chuẩn hóa các quy trình.

Các ứng dụng quản lý kinh doanh khác, chẳng hạn như hệ thống hỗ trợ quyết định, phân tích, bảng điều khiển và công cụ quản lý hiệu suất, có thể giúp cải thiện chiến lược kinh doanh và ra quyết định.

Phát triển các nhà lãnh đạo, văn hóa và đội ngũ phù hợp

Những nhà lãnh đạo có khả năng chuyển đổi doanh nghiệp thành công đều có tham vọng, nhưng tham vọng cho doanh nghiệp chứ không phải bản thân họ. Nghiên cứu luôn chỉ ra rằng các tổ chức có sự lãnh đạo hiệu quả và một môi trường trong đó sự đổi mới có thể phát triển mạnh đang tăng thị phần, lợi nhuận, sự hài lòng của khách hàng và các chỉ số hiệu suất quan trọng khác nhanh hơn đáng kể so với những tổ chức không có.

Khi mới thành lập, khi vẫn còn nhỏ, một doanh nghiệp nhanh nhẹn và linh hoạt, nắm bắt cơ hội, chấp nhận rủi ro có tính toán và xây dựng văn hóa của mình khi phát triển. Có một cảm giác cấp bách trong việc thúc đẩy các ý tưởng thông qua các nguyên mẫu và đưa chúng ra thị trường càng nhanh càng tốt. Văn hóa khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro có tính toán. Khi một doanh nghiệp phát triển và trở nên phức tạp hơn (nhiều người, khách hàng, sản phẩm và đơn đặt hàng hơn), các vấn đề nảy sinh và các quy trình xác định hơn được đưa ra để quản lý doanh nghiệp. Vấn đề là, thường những hệ thống này bóp chết tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp của bạn có hỗ trợ đổi mới không

Ví dụ: bạn có:

 • đề cập đến sự đổi mới trong tầm nhìn, chiến lược hoặc kế hoạch kinh doanh của bạn
 • bao gồm tầm quan trọng của sự đổi mới khi giới thiệu nhân viên
 • có phương pháp hoặc quy trình để khuyến khích và nắm bắt những ý tưởng mới
 • mọi người thảo luận về các xu hướng hoặc mô hình mới đang nổi lên trong lĩnh vực của bạn
 • áp dụng mọi nguồn lực cho những ý tưởng mới
 • khen thưởng hoặc công nhận những người đưa ra ý tưởng mới
 • khuyến khích thử nghiệm
 • chịu đựng thất bại
 • giao tiếp và đo lường kết quả từ những nỗ lực đổi mới

Nếu bạn trả lời ‘có’ cho hầu hết các câu hỏi này, thì bạn đang trên đà phát triển một nền văn hóa đổi mới lành mạnh.

Xây dựng đội ngũ phù hợp

Để chuyển đổi doanh nghiệp của mình, bạn cần thuê đúng người vào đúng vai trò và sử dụng tài năng, sở thích và khả năng của họ. Bạn cũng cần phải loại bỏ những người không đúng. Có đúng người cho phép doanh nghiệp của bạn thực hiện những thay đổi cần thiết. Những người phù hợp không cần phải quản lý chặt chẽ hoặc sa thải; họ tự động viên mình.

Facebook
Twitter
LinkedIn