Menu

Checklist chất lượng kỹ thuật của The Washington Post

Check list chất lượng kỹ thuật The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Thông số thiết kế và kỹ thuật The Washington Post

Các thông số kỹ thuật The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Nguyên Tắc Thiết Kế Và Kỹ Thuật The Washington Post

Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật của The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Affordances trong thiết kế UX

Affordances trong thiết kế và SEO

Nhiều nhà thiết kế cố gắng tạo ra các sản phẩm dễ điều hướng đến mức người dùng của họ có thể lướt qua chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để thiết kế thứ gì đó với mức độ trực giác này, các nhà thiết kế bắt buộc phải hiểu Affordances—chúng là gì và […]