Menu
Cơ bản

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/thong-so-thiet-ke-va-ky-thuat-the-washington-post/

Thông số thiết kế The Washington Post

Những thông số cơ bản theo quy định.

Base size

TênGiá trịMiêu tả
kích thước cơ sở16pxGiá trị gốc xác định các mã thông báo như khoảng cách, kích thước, bán kính và cỡ chữ

Size

Mã thông báo kích thước có liên quan đến baseSize . Sử dụng mã thông báo kích thước để chỉ định chiều rộng hoặc chiều cao cố định khi thiết kế thành phần hoặc bố cục.

Khi sử dụng mã thông báo kích thước trong mã, bạn có thể truy cập chúng bằng cách sử dụng theme.sizes[tokenName]

TênGiá trịtính toánSự miêu tả
0250,25rem4pxkích thước nhỏ nhất
0500,5rem8px50% giá trị cơ bản
0750,75rem12px75% giá trị cơ sở
0870,875rem14px87,5% giá trị cơ bản
1001rem16px100% giá trị cơ bản
1251,25rem20px125% giá trị cơ bản
1501.5rem24px150% giá trị cơ bản
1751,75rem28px175% giá trị cơ bản
2002rem32px200% giá trị cơ bản
2252,25rem36px225% giá trị cơ bản
2502.5rem40px250% giá trị cơ bản
2752,75rem44px275% giá trị cơ bản
3003rem48px300% giá trị cơ bản
3503.5rem56px350% giá trị cơ bản
4004rem64px400% giá trị cơ bản
4504.5rem72px450% giá trị cơ bản
5005rem80px500% giá trị cơ bản

Space (Khoảng cách)

Space có liên quan đến baseSize. Sử dụng dấu cách để xác định phần đệm hoặc lề khi thiết kế một thành phần hoặc bố cục. Khi sử dụng mã thông báo space trong mã, bạn có thể truy cập chúng bằng cách sử dụng theme.space.[tokenName]

NameValueCalculatedDescription
0250.25rem4px
0500.5rem8px
0750.75rem12px
1001rem16px
1251.25rem20px
1501.5rem24px
1751.75rem28px
2002rem32px
2252.25rem36px
2502.5rem40px
2752.75rem44px
3003rem48px
3503.5rem56px
4004rem64px
4504.5rem72px
5005rem80px

Màu

Giá trị mã thông báo màu được xác định theo ngữ cảnh của chúng. Có hai bối cảnh “ánh sáng” và bối cảnh “tối”.

  • Chủ đề và mã thông báo ngữ nghĩa
  • Mã thông báo màu
  • Mã thông báo màu tĩnh

Typography (Kiểu chữ)

Font

TênGiá trịMiêu tả
bodygeorgia, Times New Roman, serif
headlinePostoni, garamond, serif
magazinePostoniDisplayMag, garamond, serif
metaFranklin, arial, sans-serif
subheadFranklin, arial, sans-serif

Font size

NameGiá trịPxDescription
0750.75rem12px
0870.875rem14px
1001rem16px
1121.125rem18px
1251.25rem20px
1501.5rem24px
1751.75rem28px
2002rem32px
2252.25rem36px
2502.5rem40px
2752.75rem44px
3003rem48px
3503.5rem56px
4004rem64px
4504.5rem72px
5005rem80px

Font weight

NameValueDescription
bold700
light300
regular400
ultra800

Line height

NameValueDescription
1001
1101.1
1251.25
1501.5
1601.6
1751.75
2002
2402.4

Radius

NameValueCalculatedDescription
0120.125rem2px
0250.25rem4px
0500.5rem8px
0750.75rem12px
1001rem16px
1251.25rem20px
1501.5rem24px
round9999pxNaNpx

Shadow

Name Value Description
100 0px 1px 2px 0px rgba(102, 102, 102, 0.25) Shadow 2 – Extra small base shadow
200 0px 2px 4px 0px rgba(102, 102, 102, 0.25) Shadows 3 – Small
300 0px 4px 8px 0px rgba(102, 102, 102, 0.25) Shadows 4 – Medium
400 0px 8px 16px 0px rgba(102, 102, 102, 0.25) Shadows 5 – Large
50 0px 2px 0px 0px #D5D5D5 Shadow 1 – Card shadow
500 0px 16px 32px 0px rgba(102, 102, 102, 0.25) Shadows 6 – Extra large

Z-index

TênGiá trịMiêu tả
ads200Lớp này được dành riêng cho quảng cáo không có trên trang
offer400Lớp này chỉ dành riêng cho các ưu đãi như paywalls, overlays, v.v.
page100Bất kỳ nội dung nào trên trang chính đó
shell300Lớp này được dành riêng cho các mục trình bao như điều hướng chính cố định

Breakpoints

WPDS có 5 điểm dừng với các giá trị sau:

  • sm : 768px
  • md : 900px
  • lg : 1024px
  • xl : 1280px
  • xxl : 1440px

Quy tắc phương tiện

TênGiá trịSự miêu tả
sm(chiều rộng tối đa: 767px)Chỉ nhắm mục tiêu điểm dừng nhỏ
md(chiều rộng tối thiểu: 768px) và (chiều rộng tối đa: 899px)Chỉ nhắm mục tiêu điểm dừng trung bình
lg(chiều rộng tối thiểu: 900px) và (chiều rộng tối đa: 1023px)Chỉ nhắm mục tiêu điểm dừng lớn
xl(chiều rộng tối thiểu: 1024px) và (chiều rộng tối đa: 1279px)Chỉ nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn
xxl(chiều rộng tối thiểu: 1280px) và (chiều rộng tối đa: 1440px)Chỉ nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn
minSm, notSm(chiều rộng tối thiểu: 768px)Điểm dừng kiểu “di động đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt nhỏ trở lên
minMd, notMd(chiều rộng tối thiểu: 900px)Điểm dừng kiểu “di động đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm dừng trung bình trở lên
minLg, notLg(chiều rộng tối thiểu: 1024px)Điểm dừng kiểu “di động đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt lớn trở lên
minXl, notXl(chiều rộng tối thiểu: 1280px)Điểm ngắt kiểu “di động đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn trở lên
minXxl, notXxl(chiều rộng tối thiểu: 1441px)Điểm dừng kiểu “di động đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn trở lên
maxSm(chiều rộng tối đa: 767px)Điểm dừng kiểu “máy tính để bàn đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt nhỏ trở xuống
maxMd(chiều rộng tối đa: 900px)Điểm dừng kiểu “máy tính để bàn đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt trung bình trở xuống
maxLg(chiều rộng tối đa: 1024px)Điểm dừng kiểu “máy tính để bàn đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm dừng lớn trở xuống
maxXl(chiều rộng tối đa: 1280px)Điểm dừng kiểu “máy tính để bàn đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn trở xuống
maxXxl(chiều rộng tối đa: 1441px)Điểm dừng kiểu “máy tính để bàn đầu tiên” nhắm mục tiêu điểm ngắt cực lớn trở xuống