Menu

Tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi

Hướng dẫn từng bước và mẫu giúp bạn thực hiện các hoạt động tiếp thị hiệu quả.

Viết một chiến lược tiếp thị và kế hoạch. Tìm hiểu về xây dựng thương hiệu, định giá và sử dụng 7P.

Tài nguyên thực tế về các hoạt động khác nhau để quảng bá, tiếp thị và quảng cáo doanh nghiệp của bạn.

Trang web, phương tiện truyền thông xã hội và tiếp thị kỹ thuật số

Quản lý sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp bạn và bắt đầu kinh doanh trực tuyến.

Khám phá 8 ý tưởng xúc tiến bán hàng. Sử dụng các mẹo hàng đầu để đánh giá hoạt động của bạn.

Đọc các mẹo tiếp thị B2B thực tế. Tìm hiểu về các tuyên bố năng lực, kết nối mạng lưới và triển lãm thương mại.