Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/cac-van-de-chien-luoc/

Các vấn đề chiến lược: Quá trình, phương pháp giải quyết vấn đề

Các vấn đề chiến lược: Quá trình, phương pháp giải quyết vấn đề

NHẬN THỨC TIỀM NĂNG CỦA BẠN! Đó có phải là những gì bạn muốn cho chính mình và công ty của bạn? Tiềm năng của công ty bạn là gì?

Bạn có một tầm nhìn về nó?

Đúng? Đó là lý do tại sao bạn sử dụng Lập kế hoạch chiến lược đơn giản hóa, phải không? Trong quy trình Lập kế hoạch chiến lược đơn giản hóa, bạn xây dựng hướng tới chiến lược của mình – tầm nhìn dài hạn của bạn, lộ trình và phương hướng bạn cần thực hiện để tối đa hóa tiềm năng của mình.

Sau đó, trong thời gian ngắn, bạn đảm bảo rằng các nguồn lực của mình phù hợp và tập trung vào việc đạt được tầm nhìn của mình.

Chiến lược tốt cần nhiều hơn là chỉ mong muốn mạnh mẽ. Chiến lược tốt đòi hỏi đầu vào và phân tích tốt. Nó cũng đòi hỏi việc ra quyết định tốt. Đó là nội dung của bài tập được gọi là “VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC”. Đây là một bước quan trọng trong quy trình lập kế hoạch chiến lược liên quan đến việc trả lời “Những câu hỏi chiến lược lớn”.

Việc xác định và giải quyết thành công các Vấn đề Chiến lược là kết quả của việc kết hợp các yếu tố nội dung và quy trình, dù lớn hay nhỏ, một cách hiệu quả và suôn sẻ.

Vấn đề chiến lược là gì?

Trước hết, một Vấn đề Chiến lược là một vấn đề – một câu hỏi chưa được giải quyết cần một quyết định hoặc chờ đợi một sự kiện rõ ràng nào đó trong tương lai. Thứ hai, nó mang tính chiến lược và có tác động lớn đến quá trình và hướng đi của doanh nghiệp. Nó có thể liên quan trực tiếp đến một hoặc nhiều trong “3 câu hỏi chiến lược” cơ bản:

 • Chúng ta sẽ bán gì?
 • Chúng ta sẽ bán nó cho ai?
 • Làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại hoặc tránh đối thủ cạnh tranh của chúng ta?

Các vấn đề chiến lược nằm ngay tại trung tâm của doanh nghiệp. Tương ứng, bước quy trình xử lý các Vấn đề Chiến lược nằm ngay tại trung tâm của Lập kế hoạch Chiến lược Đơn giản hóa.

Sơ đồ chiến lược đơn giản hóa

Các bước tạo và phân tích thông tin của quy trình được xây dựng và hội tụ hướng tới các Vấn đề Chiến lược, trong khi các bước hình thành ý định sau này được thực hiện trực tiếp từ đó. Các vấn đề chiến lược là nền tảng của bất kỳ quy trình lập kế hoạch chiến lược nào.

Information Generation
Dữ liệu hiện tại: Tình huống bên ngoài, tình huống bên trong, năng lực và sự cạnh tranh
Giả định trong tương lai: Tình huống bên ngoài, cơ hội, nguy cơ, hồ sơ người chiến thắng (Winner's Profile)
Reviews & Analyst of Information
Các vấn đề chiến lược (Strategic Issues)
Các chiến lược
Tuyên bố sứ mệnh & Mục tiêu
Mục tiêu chiến lược
Thực hiện: action plans, budget, schedual

Các bước tạo thông tin phía trên khối Các vấn đề chiến lược diễn ra sớm trong quy trình. Chúng cung cấp nguyên liệu thô cho việc xem xét và phân tích diễn ra ngay trước các Vấn đề Chiến lược.

Trong bài báo chuyên sâu có tựa đề “Đầu vào tốt – Nền tảng của chiến lược tốt”, được đăng trên tạp chí Compass Points số tháng 7 năm 1998, Charles Bradford nhấn mạnh rằng đầu vào tốt, được chia sẻ tự do, phân tích đúng đắn, thách thức và thấu hiểu, là yếu tố sống còn đối với chiến lược tốt.

Thật không may, lợi ích của đầu vào tốt sẽ không bao giờ được nhận ra trừ khi bước quan trọng xác định các Vấn đề Chiến lược được Nhóm Lập kế hoạch của bạn xử lý đúng cách.

Bạn nên xác định các vấn đề chiến lược như thế nào?

Rất ít vấn đề chiến lược xuất hiện từ sự hời hợt. Chúng là sản phẩm của quá trình đào bới chăm chỉ. Dưới đây là một số kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả giúp xác định các Vấn đề Chiến lược tiềm ẩn:

 • Giải thích đầy đủ khái niệm về các vấn đề chiến lược trước khi bắt đầu xem xét thông tin và yêu cầu nhóm của bạn suy nghĩ về ý nghĩa chiến lược của thông tin.
 • Rất khuyến khích mỗi thành viên trong nhóm đánh dấu trên bảng thông tin, thông tin chính gợi ý Vấn đề chiến lược và ghi lại suy nghĩ của họ trên một tờ giấy trong suốt quá trình đánh giá.

Các kỹ thuật đơn giản như thế này cho phép quy trình tiết kiệm thời gian hơn và giảm thiểu việc thoát thông tin quan trọng khỏi sự giám sát của nhóm. Các Vấn đề Chiến lược Tiềm ẩn thường xuất hiện trong quá trình xem xét Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ (SWOT) hoặc Winner’s Profile.

Xem thêm: Hướng dẫn viết Phân tích SWOT.

Đôi khi các Vấn đề Chiến lược tiềm ẩn không dễ dàng xuất hiện. Sau khi xem xét thông tin, mỗi thành viên trong nhóm nên có thời gian để hình thành những gì họ cho là vấn đề chính. Nhận thấy rằng các Vấn đề Chiến lược là những câu hỏi quan trọng và chưa được giải quyết phải được xử lý trước khi các Chiến lược có thể được trình bày đầy đủ, mỗi thành viên trong nhóm nên:

 1. xem lại các ghi chú họ đã thực hiện, thông tin họ đã đánh dấu và những mục quan trọng được đánh dấu trong các bài tập nhóm
 2. xác định các chủ đề quan trọng nhất mà công ty cần giải quyết
 3. đóng khung một câu hỏi xác định chủ đề đó cần được thảo luận là gì

Bước tiếp theo là nắm bắt các Vấn đề chiến lược chính trên bảng lật hoặc phương tiện khác có thể dễ dàng xem và chia sẻ với toàn bộ nhóm. Chọn một cách tiếp cận cân bằng nhu cầu về hiệu quả thời gian và sự tham gia của nhóm.

Các vấn đề chiến lược thường hơi độc đáo từ công ty này sang công ty khác. Chúng cũng sẽ thay đổi từ năm này sang năm khác vì một số vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn và những vấn đề mới lại phát sinh. Tuy nhiên, có một số chủ đề chung có xu hướng trở thành nguồn gốc của các Vấn đề Chiến lược ở nhiều công ty.

Một số lĩnh vực thường tạo ra các vấn đề chiến lược là:

 • Tiêu điểm chiến lược
 • Năng lực chiến lược
 • Thay đổi văn hóa/Thay đổi tổ chức
 • Giới hạn tài nguyên
 • Liên minh chiến lược/mua lại/sáp nhập/liên doanh
 • Sản phẩm thương mại điện tử

Bạn nên giảm thiểu và ưu tiên danh sách các vấn đề chiến lược như thế nào?

Thông thường, nhóm sẽ tạo ra một danh sách dài hơn các Vấn đề Chiến lược tiềm ẩn mà họ sẽ không có thời gian để thảo luận và giải quyết. Do đó, danh sách phải được giảm bớt và ưu tiên.

Một quy trình “lựa chọn bắt buộc” đơn giản sẽ xếp hạng danh sách của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn sẽ dành trung bình khoảng 30 phút cho mỗi Vấn đề Chiến lược. Chúng tôi thấy rằng các Vấn đề Chiến lược thực sự quan trọng thường nằm trong top 10.

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng bắt đầu thảo luận và giải quyết các vấn đề chiến lược.

Thông thường, bạn nên giải quyết vấn đề “Trọng tâm chiến lược trong tương lai của chúng ta là gì?” là vấn đề đầu tiên của bạn, vì Tập trung Chiến lược là câu trả lời rộng rãi cho Câu hỏi Chiến lược “chúng ta sẽ bán cái gì và bán cho ai?”. Do đó, nó là nền tảng để giải quyết nhiều vấn đề khác.

Vấn đề đồng hành là “Chúng ta sẽ cần những Năng lực Chiến lược nào trong tương lai?”. Vì nó liên quan đến Câu hỏi chiến lược chính, “Làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại hoặc tránh được sự cạnh tranh của mình?”, nên nó thường sẽ là Vấn đề chiến lược thứ hai mà bạn xử lý.

Bạn muốn đảm bảo tính nhất quán giữa Năng lực chiến lược và Trọng tâm chiến lược của mình và nhận ra vai trò cấp cao của Năng lực chiến lược trong việc định hình lợi thế cạnh tranh tổng thể của bạn.

Việc giải quyết các vấn đề về Trọng tâm Chiến lược và Năng lực Chiến lược của bạn trước tiên sẽ cung cấp một khuôn khổ chặt chẽ hơn để thảo luận về các Vấn đề Chiến lược khác và thu hẹp lĩnh vực một cách thích hợp về các giải pháp thay thế quyết định mà bạn cho là có thể chấp nhận được.

Các Vấn đề Chiến lược còn lại được giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Số bạn có thể xử lý được quyết định bởi thời gian có sẵn. Nếu có từ 6 đến 8 giờ cho các Vấn đề chiến lược, bạn sẽ có thể giải quyết được 10 đến 15 vấn đề khác nhau.

Các phương pháp giải quyết các vấn đề chiến lược

Sau khi được xác định, nhóm của bạn phải xem xét và tìm kiếm một mức độ giải quyết nào đó cho từng vấn đề. Họ nên quan tâm chủ yếu đến việc đạt được một quyết định xác định phương hướng tương lai mà không đi sâu vào tất cả các quyết định phụ mang tính chiến thuật cần thiết để thực hiện.

Không phải tất cả các Vấn đề Chiến lược đều có thể được giải quyết ngay lập tức. Giải quyết những người bạn có thể tại thời điểm này. Đối với mỗi vấn đề không thể giải quyết được, hãy đảm bảo nêu rõ lý do tại sao không thể giải quyết được và xác định các bước, thông tin hoặc hoạt động cần thiết để đưa vấn đề ra giải pháp trong tương lai.

Sau đây là một số cách tiếp cận hữu ích để giải quyết Vấn đề Chiến lược:

 • Bắt đầu cuộc thảo luận với những điều cơ bản như định nghĩa của thuật ngữ. Điều này cho phép nhóm bắt đầu trên cùng một chân và bắt đầu xác định một số phạm vi của vấn đề trước khi bắt đầu thảo luận sôi nổi.
 • Đặt câu hỏi “vấn đề là gì?” hoặc “tại sao đây là một vấn đề?”. Nói cách khác, xác định vấn đề. Một vấn đề thường được giải quyết một nửa khi một định nghĩa tốt được phát triển.
 • Thúc đẩy cuộc thảo luận cho đến khi đạt được quyết định hoặc các bước bổ sung cần thiết để đưa ra quyết định sau này đã được xác định. Phải nắm bắt được ý thức về hướng đi trong tương lai – dưới dạng một quyết định hoặc một con đường dẫn đến giải pháp.
 • Xác định các giải pháp thay thế và ghi lại những giải pháp mà dường như có sự đồng thuận. Đôi khi sẽ có lợi nếu để cuộc thảo luận chuyển sang cấp độ chiến thuật vì nhóm có thể tạo ra tài liệu có thể hữu ích sau này như một Mục tiêu chiến lược khả thi.
 • Khám phá và đánh giá, ít nhất là ngầm hiểu, tiềm năng tăng giá, rủi ro giảm giá, tiêu thụ tài nguyên và xác suất thành công của các phương án thay thế và chọn hướng tốt nhất. Tìm cách rút ngắn quy trình để đạt hiệu quả về thời gian bằng cách xác định các yếu tố chính chi phối tất cả các yếu tố khác.

Việc giải quyết một số Vấn đề Chiến lược có thể yêu cầu bạn sử dụng các phiên bản đơn giản của các kỹ thuật ra quyết định phức tạp hơn, phi toán học hơn. Hai kỹ thuật quen thuộc là ma trận và phép loại suy. Tìm ra những giả định và quan niệm mâu thuẫn, ngầm hiểu về các mối quan hệ nhân quả chính do các thành viên khác nhau trong nhóm nắm giữ cũng thường xuyên cần thiết.

Thông thường, một Vấn đề Chiến lược lớn, đã được công nhận và giải quyết nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để trong nhiều năm, có thể được giải quyết khá đơn giản theo quy trình này.

Tại sao? Bởi vì tất cả những người ra quyết định quan trọng:

 • cùng nhau ở một nơi,
 • đã đắm mình trong thông tin chiến lược,
 • đã đạt được thỏa thuận về các sự kiện và giả định,
 • được thúc đẩy và hướng dẫn bởi một nhà lãnh đạo quy trình dày dạn kinh nghiệm để đạt được một quyết định đúng đắn, và
 • biết rằng họ cần phải giải quyết vấn đề này để xây dựng chiến lược của họ.

Trước khi tiến hành bước tiếp theo trong quy trình lập kế hoạch, bạn nên cân nhắc rút lui khỏi các quyết định bạn đã đưa ra trong Các vấn đề chiến lược và thách thức chất lượng của chúng. Đặc biệt, bạn nên kiểm tra các quyết định quan trọng của mình để biết các rủi ro giảm giá có thể xảy ra và đảm bảo với bản thân rằng nhóm của bạn đã không vô tình “tự bắn vào chân mình”.

Quy trình Các vấn đề chiến lược thúc đẩy chiến lược sau này như thế nào?

Các Vấn đề Chiến lược liên kết trực tiếp với bước hình thành chiến lược được gọi là “CHIẾN LƯỢC” trong quy trình Lập kế hoạch Chiến lược Đơn giản hóa. Các chiến lược của bạn lấy được phần lớn nội dung của chúng trực tiếp từ Các vấn đề chiến lược. Nội dung này được trình bày lại và bổ sung với các quyết định bổ sung và được ghi lại ở định dạng có cấu trúc cao, thể hiện rõ ràng tầm nhìn của công ty bạn về hướng đi và lộ trình trong tương lai.

Các vấn đề chiến lược cũng có thể được liên kết với bước quy trình xác định vai trò tương lai của tổ chức của bạn (Tuyên bố sứ mệnh) và bước quy trình xác định các kết quả dự kiến ​​chung và tiếp tục cần và đủ để đáp ứng khái niệm thành công của tổ chức bạn (Mục tiêu). Liên kết có thể chảy theo hai hướng.

Các Vấn đề Chiến lược có thể phát sinh do bạn nhận ra rằng bạn không hoàn thành các cam kết mà bạn đã đưa ra trước đây trong Tuyên bố Sứ mệnh và Mục tiêu của mình. Ngược lại, nội dung của Tuyên bố Sứ mệnh và Mục tiêu của bạn có thể là kết quả gián tiếp từ việc giải quyết các Vấn đề Chiến lược và tác động của nó đối với các Chiến lược của bạn.

Đổi lại, một sự so sánh giữa lộ trình và phương hướng, vai trò và hiệu suất hiện tại của bạn với các Chiến lược, Tuyên bố Sứ mệnh và Mục tiêu của bạn có thể sẽ tiết lộ một số sai lệch. Những điều này dẫn đến việc xác định những sáng kiến ​​chiến lược cần thiết trong năm tới hoặc lâu hơn sẽ không xảy ra trong quá trình kinh doanh thông thường. Trong Lập kế hoạch chiến lược đơn giản hóa, những sáng kiến ​​này được gọi là Mục tiêu chiến lược. Nhóm của bạn tạo ra chúng bằng cách;

 • xem xét Tuyên bố Sứ mệnh và Mục tiêu của bạn để xác định các lĩnh vực cần nỗ lực đáng kể,
 • tìm kiếm các bảng lật xác định Chiến lược của bạn để biết các đề xuất về các sáng kiến ​​chính và
 • tìm kiếm các chi tiết hỗ trợ chính trên các bảng lật ghi lại cách giải quyết Các vấn đề chiến lược.

Sau đó, bạn dịch từng Mục tiêu chiến lược thành một Kế hoạch hành động từng bước chi tiết, được lên lịch trình. Các Kế hoạch Hành động là công cụ để tập trung các nguồn lực của bạn và thúc đẩy KẾT QUẢ, và đó là điều bạn đã đồng ý rằng bạn muốn.

Và tất cả bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu với thông tin chất lượng cao, nhưng nó chủ yếu được hình thành thông qua một quy trình mạnh mẽ giúp xác định và giải quyết các Vấn đề Chiến lược, sau đó liên kết chúng với nơi thực hiện hành động.

Vậy…, bạn muốn có kết quả tuyệt vời từ Kế hoạch chiến lược của mình? Hãy chắc chắn rằng bạn có một quy trình VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC tuyệt vời! Nó là mấu chốt!

Facebook
Twitter
LinkedIn