Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/lua-chon-co-van-kinh-doanh/

Lựa chọn cố vấn kinh doanh

Lựa chọn cố vấn kinh doanh

Cố vấn kinh doanh là những chuyên gia đưa ra lời khuyên chuyên biệt cho chủ doanh nghiệp (và nhân viên) về việc điều hành doanh nghiệp.

Ví dụ về cố vấn kinh doanh bao gồm:

 • cố vấn tài chính
 • chuyên gia pháp lý
 • kế toán
 • chủ ngân hàng.

Nhận lời khuyên chuyên nghiệp từ cố vấn kinh doanh có thể hữu ích ở tất cả các giai đoạn của vòng đời kinh doanh: khởi nghiệp, tăng trưởng, mở rộng hoặc kế nhiệm và kết thúc.

Cố vấn kinh doanh có thể giúp bạn:

 • xác định và đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn
 • đưa ra quyết định ở các giai đoạn quan trọng của vòng đời kinh doanh (ví dụ: mở rộng hoặc kế nhiệm)
 • mở rộng năng lực của các nhà quản lý và nhân viên
 • đàm phán hợp đồng và các tài liệu phức tạp khác
 • hiểu và tuân thủ các quy định
 • giảm thiểu rủi ro kinh doanh
 • hỗ trợ các hoạt động chuyên biệt (ví dụ: thương mại hóa, đổi mới và xuất khẩu).

Lời khuyên cho các giai đoạn kinh doanh khác nhau

Loại lời khuyên kinh doanh mà bạn có thể cần sẽ phụ thuộc vào giai đoạn mà doanh nghiệp của bạn đang ở.

Khi bắt đầu kinh doanh, bạn có thể cần tư vấn kinh doanh trong:

 • các vấn đề pháp lý
 • tài chính
 • cố vấn
 • mạng lưới kết nối.

Tư vấn chuyên nghiệp trong giai đoạn này có thể giúp bạn:

 • xem xét một cách khách quan những ưu điểm và nhược điểm của ý tưởng kinh doanh của bạn
 • xem xét các khía cạnh của ý tưởng kinh doanh mà bạn có thể chưa nghĩ đến trước đây
 • hợp lý hóa suy nghĩ của bạn và giảm bớt mọi sự phức tạp không cần thiết
 • tiết kiệm thời gian cho những ý tưởng có thể đã có trên thị trường
 • hiểu các bước để thu hút các nhà đầu tư vào doanh nghiệp của bạn
 • hiểu quy trình thương mại hóa sản phẩm
 • xác định đầu tư của chính phủ trong tương lai vào đổi mới công nghiệp
 • hiểu thị trường xuất khẩu và làm thế nào để đảm bảo đầu tư.

Nguồn tư vấn

Lời khuyên cho giai đoạn khởi nghiệp rất đa dạng và phong phú. Nhiều nguồn được truy cập miễn phí hoặc chi phí tương đối thấp.

Sử dụng các nguồn tư vấn và thông tin này.

Hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn pháp lý

 • các trang web của chính phủ
 • luật sư

Tài chính

 • kế toán
 • trang web ngân hàng
 • tư vấn tài chính

Internet

 • truyền thông mạng xã hội
 • nhóm kinh doanh
 • hội thảo
 • sự kiện
 • hội nghị

Khi doanh nghiệp của bạn đang trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu, bạn có thể cần lời khuyên trong các lĩnh vực sau.

 • Tư vấn doanh nghiệp nhỏ
 • Huấn luyện kinh doanh
 • Internet
 • Tiếp cận và nộp đơn xin tài trợ

Nguồn tư vấn

Có nhiều nguồn bạn có thể tìm đến để được tư vấn trong giai đoạn kinh doanh này.

Các nguồn bao gồm:

 • một luật sư để được tư vấn pháp lý về hợp đồng và các sáng kiến ​​​​tăng trưởng
 • các chương trình cố vấn chính thức
 • một cố vấn kinh doanh hoặc chuyên gia tư vấn chuyên biệt để được tư vấn về việc xin tài trợ để phát triển và tăng trưởng kinh doanh
 • phòng thương mại.

Khi doanh nghiệp của bạn được thành lập và đã đạt đến giai đoạn tăng trưởng và mở rộng cao hơn, bạn có thể cần lời khuyên về:

 • thương mại hóa
 • sự đổi mới
 • xuất khẩu
 • hội đồng cố vấn.

Nguồn tư vấn

Các nguồn ở giai đoạn này bao gồm:

 • lời khuyên về cách đăng ký các khoản trợ cấp lớn hơn (trợ cấp thương mại hóa hoặc đổi mới)
 • tư vấn thị trường xuất khẩu từ một chuyên gia
 • một kế toán viên, cố vấn tài chính hoặc luật sư để được tư vấn về tài chính hoặc pháp lý chuyên ngành
 • tư vấn doanh nghiệp tư vấn cách thành lập ban cố vấn.

Trong giai đoạn lập kế hoạch kế nhiệm hoặc kết thúc vòng đời kinh doanh, bạn có thể yêu cầu tư vấn pháp lý và tài chính chuyên biệt.

Tìm hiểu về lập kế hoạch lực lượng lao động cho doanh nghiệp nhỏ.

Nguồn tư vấn

Ở giai đoạn này, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​với:

 • môi giới kinh doanh
 • kế toán
 • cố vấn tài chính
 • luật sư
 • chuyên viên nhân sự.

Các loại tư vấn chuyên nghiệp

Nhiều chuyên gia có thể cho bạn lời khuyên để giúp cải thiện và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Người cố vấn có thể đưa ra lời khuyên về nhiều khía cạnh của quyền sở hữu doanh nghiệp, phù hợp với hoàn cảnh của bạn, bao gồm:

 • khả năng lãnh đạo
 • giao tiếp
 • kỹ năng kinh doanh tổng hợp
 • quản lý thời gian
 • lập kế hoạch
 • phái đoàn
 • cân bằng cuộc sống công việc
 • sức khỏe và phúc lợi cá nhân
 • thiết lập mục tiêu
 • kỹ năng kỹ thuật số.

Bạn có thể tìm người cố vấn cho các nhóm hoặc chuyên ngành cụ thể.

Các chuyên gia pháp lý có thể tư vấn về:

 • cơ cấu kinh doanh
 • hợp đồng kinh doanh (ví dụ: nhà cung cấp, nhà cung cấp và cho thuê)
 • sở hữu trí tuệ
 • nguồn nhân lực
 • luật lao động
 • đòi nợ.

Luật sư có thể cung cấp lời khuyên và giải pháp chuyên biệt cho các vấn đề pháp lý phức tạp. Điều này có thể giúp đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ các yêu cầu của chính phủ và quy định.

Kế toán viên có thể hỗ trợ nhiều khía cạnh tài chính khác nhau của doanh nghiệp, bao gồm:

 • thuế
 • kiểm toán
 • báo cáo tài chính
 • giải pháp ngân hàng
 • chuẩn bị và quản lý dòng tiền
 • yêu cầu quy định
 • tiêu chuẩn tài chính
 • dự báo.

Các kế toán viên thường sẽ làm việc chặt chẽ hoặc giới thiệu bạn với một nhân viên kế toán kinh doanh. Họ có thể giúp bạn đảm bảo doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu.

Kế toán viên cũng có thể giúp bạn hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp và các tiêu chuẩn cho ngành của bạn.

Các cố vấn tài chính cung cấp lời khuyên tài chính chuyên biệt cho bạn với tư cách là chủ doanh nghiệp, những lời khuyên này sẽ tập trung vào việc tạo ra của cải lâu dài và phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

Cố vấn tài chính có thể giúp bạn:

 • quỹ hưu bổng
 • đầu tư và các sản phẩm tài chính
 • cơ cấu kinh doanh
 • quản lý tài sản (cá nhân và doanh nghiệp).

Các ngân hàng có thể cung cấp cho bạn lời khuyên chuyên biệt về các sản phẩm ngân hàng dành cho doanh nghiệp của bạn, ví dụ:

 • tài khoản ngân hàng kinh doanh
 • hệ thống thanh toán
 • khoản vay
 • dòng tín dụng
 • thấu chi.

Họ có thể tư vấn cho bạn về lợi ích của sản phẩm, cách sử dụng chúng cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác có thể hữu ích cho bạn.

Các nhà môi giới bảo hiểm có thể cung cấp lời khuyên tùy chỉnh về các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm khác nhau phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như:

 • trách nhiệm công cộng
 • bảo hiểm tai nạn
 • bồi thường nghề nghiệp
 • kinh doanh liên tục
 • xe cộ
 • thiết bị.

Cố vấn xuất khẩu có thể đưa ra lời khuyên về:

 • yêu cầu xuất khẩu ở các địa điểm khác nhau
 • chiến lược xuất khẩu
 • nguồn lực tăng trưởng
 • hậu cần
 • thông số kỹ thuật sản phẩm
 • đóng gói.

Cố vấn xuất khẩu có thể giúp bạn xuất khẩu thành công sản phẩm trong nước và quốc tế. Nhiều cố vấn có mối quan hệ với các buổi giới thiệu thương mại ở các quốc gia và khu vực được chọn.

Cố vấn thương mại đưa ra lời khuyên về:

 • làm thế nào để thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo
 • các quy trình sản xuất tiên tiến, bao gồm kỹ thuật, người máy, công nghệ tái tạo và CNTT
 • làm thế nào để điều hướng các yêu cầu sở hữu trí tuệ của các sản phẩm mới.

Cố vấn thương mại có thể làm việc với bạn để mở rộng quy mô kinh doanh của bạn. Họ thường làm việc như một phần của nhóm cố vấn và có thể xác định các cơ hội tài trợ và giúp bạn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Cố vấn đổi mới có thể đưa ra lời khuyên về:

 • chiến lược đổi mới
 • làm thế nào để tiếp cận tài trợ cho đổi mới
 • cách truy cập thêm thông tin về đổi mới liên quan đến ngành của bạn (ví dụ: mạng, hội thảo)
 • lựa chọn nhà đầu tư và đối tác.

Cố vấn đổi mới có thể cung cấp cho bạn các chiến lược cụ thể để giúp bạn đổi mới sản phẩm và dịch vụ của mình.

Doanh nghiệp của bạn có thể có các yếu tố kỹ thuật số hoặc có thể hoàn toàn trực tuyến. Chuyên gia công nghệ (ví dụ: nhà phát triển web, nhà thiết kế đồ họa) có thể giúp bạn phát triển hoặc tinh chỉnh:

 • một trang web kinh doanh
 • tài liệu tiếp thị kỹ thuật số
 • tương tác trên mạng xã hội
 • viết quảng cáo.

Tiếp thị doanh nghiệp của bạn là một trong những hoạt động quan trọng nhất để xây dựng cơ sở khách hàng và tăng doanh thu. Một chuyên gia tiếp thị có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoặc phát triển chiến lược tiếp thị.

Lựa chọn cố vấn kinh doanh phù hợp

Khi chọn cố vấn kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ cần xác định loại lời khuyên mà bạn cần và ngân sách của bạn. Nghiên cứu sẽ giúp bạn chọn một cố vấn chuyên về lĩnh vực bạn cần và có trình độ phù hợp.

Khi quyết định, bạn nên xem xét:

 • ngân sách của bạn, các cố vấn sẽ tính các khoản phí khác nhau cho các dịch vụ của họ và các kiểu tính phí khác nhau
 • các dịch vụ mà họ cung cấp, một số cố vấn sẽ cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn những dịch vụ khác. Trong các cuộc trò chuyện đầu tiên của bạn, hãy làm rõ chính xác dịch vụ bạn sẽ nhận được và mức độ quen thuộc của cố vấn đối với loại hình kinh doanh hoặc ngành của bạn. Họ đã từng làm việc với một chủ doanh nghiệp tương tự trước đây chưa?
 • sự sẵn có của họ, liệu cố vấn có đủ thời gian để tư vấn cho doanh nghiệp của bạn không?
 • mức độ kinh nghiệm và trình độ của họ, hãy kiểm tra xem cố vấn của bạn có chứng nhận và chứng nhận phù hợp để đưa ra lời khuyên đáng tin cậy cho bạn không
 • danh tiếng của họ, kiểm tra đánh giá hoặc yêu cầu cố vấn cung cấp cho bạn lời chứng thực của khách hàng
 • sự phù hợp, lời khuyên sẽ phù hợp như thế nào đối với giai đoạn kinh doanh của bạn? Nó sẽ cần phải thay đổi khi bạn vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình.

Kiểm tra trình độ

Khi chọn một cố vấn, hãy cố gắng tìm một cố vấn đã được kiểm định trước bởi một cơ quan hoặc tổ chức có uy tín. Sơ tuyển có thể được cung cấp bởi:

 • dịch vụ cố vấn hoặc cố vấn của chính phủ
 • chuyên gia ngành
 • các tổ chức giáo dục

Bạn cũng có thể nhận đề xuất từ ​​những người bạn đáng tin cậy, các doanh nghiệp hoặc nhóm ngành khác.

Kiểm tra phí

Sau khi bạn đã kiểm tra trình độ của các cố vấn kinh doanh mà bạn đang xem xét, bạn sẽ cần kiểm tra phí của họ.

Một số lời khuyên sẽ được cung cấp miễn phí, trong khi những lời khuyên khác sẽ có chi phí cao. Điều quan trọng là yêu cầu báo giá đầy đủ khi bạn quyết định chọn cố vấn nào.

Các cố vấn có thể cung cấp tư vấn ban đầu hoặc tư vấn ngắn gọn miễn phí và sau đó tiếp tục làm việc với mức phí cố định hoặc mức lương theo giờ. Những người khác làm việc trên hoa hồng.

Tránh lựa chọn chỉ dựa trên chi phí
Hãy cẩn thận khi chọn cố vấn chỉ dựa trên chi phí, mức phí cao hơn có thể cho thấy cố vấn có nhiều kinh nghiệm, trong khi mức phí thấp hơn có thể không phải là một món hời nếu cố vấn ít kinh nghiệm hơn. Phí cao hơn không phải lúc nào cũng chỉ ra kinh nghiệm.

Những lưu ý khi lựa chọn cố vấn kinh doanh

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây để giúp bạn chọn cố vấn kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

 • Bạn hiện đang cần tư vấn hoặc cố vấn trong lĩnh vực kinh doanh nào (ví dụ: chuẩn bị hợp đồng, thắng thầu, phát triển các kỹ năng kinh doanh tổng quát)?
 • Những lựa chọn nào phù hợp với giai đoạn kinh doanh của bạn (ví dụ: chuỗi hội thảo miễn phí, cố vấn đổi mới, thành lập ban cố vấn)?
 • Cố vấn cần phải có những bằng cấp, đăng ký hoặc chứng chỉ nào?
 • Bạn muốn gặp cố vấn với tần suất như thế nào và ở đâu (ví dụ: chỉ trực tuyến, tại nơi làm việc của bạn)?
 • Bạn dự định làm việc với cố vấn trong bao lâu (ví dụ: dự án 12 tháng, mối quan hệ kế toán dài hạn, chuẩn bị hợp đồng ngắn hạn)?
 • Các kết quả dự kiến ​​của mối quan hệ là gì (ví dụ: phát triển kế hoạch thương mại hóa, chuẩn bị chào hàng cho các nhà đầu tư, tư vấn xuất khẩu để mở rộng sang một quốc gia mục tiêu)?
 • Ngân sách của bạn là bao nhiêu (ví dụ: miễn phí, có được thông qua trợ cấp, chương trình cố vấn được trợ cấp, giá thị trường cho một dịch vụ chuyên nghiệp)?

Cách làm việc với cố vấn kinh doanh

Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với các cố vấn kinh doanh của bạn là một phần quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp thành công.

Để đảm bảo bạn có thể làm việc hiệu quả với cố vấn kinh doanh, bạn nên:

 • luôn chuẩn bị cho các cuộc họp, có chương trình làm việc rõ ràng và kết quả mong muốn cho các cuộc họp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc
 • cung cấp thông tin chính xác về doanh nghiệp của bạn
 • cho họ biết nếu bạn có thông tin bí mật
 • cập nhật cho họ về bất kỳ thay đổi nào đối với doanh nghiệp của bạn.

Điều quan trọng là phải có hợp đồng với từng cố vấn của bạn, trong đó bao gồm:

 • phạm vi của thỏa thuận (nghĩa là thời lượng, chi phí, thời gian họp dự kiến ​​và dịch vụ sẽ được cung cấp)
 • các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến các mục tiêu, ví dụ:
  • báo cáo kế hoạch thuế được hoàn thành vào một ngày đã thỏa thuận
  • giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và ngành
  • lựa chọn các cố vấn cho một ban cố vấn để đáp ứng các nhu cầu đã xác định của một dự án
 • một quá trình để xem xét
 • một quy trình khiếu nại và khiếu nại
 • một điều khoản chấm dứt.

Bạn có thể sử dụng mẫu hợp đồng nhưng nó vẫn phải được chuyên gia pháp lý xem xét.

Đánh giá cố vấn kinh doanh

Việc phát triển vượt trội so với các cố vấn của bạn là điều bình thường. Khi doanh nghiệp phát triển và nhu cầu thay đổi, nhu cầu về một số loại cố vấn nhất định cũng thay đổi.

Có thể hữu ích nếu bạn thường xuyên xem xét và cập nhật các mục tiêu kinh doanh của mình, sau đó sử dụng các mục tiêu này để đánh giá xem cố vấn kinh doanh của bạn có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn hay không.

Nếu bạn có mối quan hệ đang diễn ra với một cố vấn kinh doanh, bạn nên xem lại các thỏa thuận của mình ít nhất mỗi năm một lần. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:

 • tôi vẫn nhận được giá trị đồng tiền?
 • dịch vụ có nhiều thông tin và được cá nhân hóa cho doanh nghiệp của tôi không?
 • cố vấn của tôi có sẵn sàng khi tôi cần không?
 • cố vấn kinh doanh của tôi có còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của tôi không?

Nếu bạn trả lời không cho những câu hỏi này, thì có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một cố vấn phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Facebook
Twitter
LinkedIn