Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/huong-dan-phan-tich-swot/

Hướng dẫn Phân tích SWOT

Hướng dẫn Phân tích SWOT

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem xét các bước bạn cần thực hiện để tạo SWOT nhiều thông tin và hữu ích nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm kiến thức cơ bản nếu bạn chưa biết về SWOT: https://huynhhieutravel.com/gioi-thieu-ve-phan-tich-swot/

Sử dụng phân tích SWOT trong doanh nghiệp của bạn

Bạn nên xem xét thực hiện phân tích SWOT để cung cấp cho bạn một khuôn khổ giúp bạn hiểu được tình trạng kinh doanh của mình và nơi bạn có cơ hội phát triển hoặc khắc phục bất kỳ lỗi nào trong hoạt động của mình.

Để tiến hành phân tích SWOT, bạn phải xem xét cả các hoạt động tập trung bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của mình.

Các hoạt động tập trung vào nội bộ là những vấn đề thường nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp, bao gồm:

 • hoạt động nội bộ
 • tiếp thị và bán hàng
 • quản lý tài chính
 • biên chế và nguồn nhân lực
 • dịch vụ khách hàng
 • đảm bảo chất lượng.

Bạn có thể sử dụng công cụ phân tích SWOT (xem bên dưới) để xác định điểm mạnh và điểm yếu hiện tại trong các hoạt động tập trung vào nội bộ của mình.

Để hỗ trợ phân tích của bạn, hãy xem xét:

 • tiến hành đánh giá nội bộ hàng quý
 • động não với nhóm của bạn
 • kiểm tra quy trình nghiệp vụ
 • theo dõi hiệu suất kinh doanh và số liệu.

Các hoạt động tập trung bên ngoài là các hoạt động ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn nhưng thường nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, bao gồm:

 • hoạt động của nhà cung cấp
 • đấu thầu và tài trợ
 • đối thủ cạnh tranh
 • chính trị
 • môi trường xã hội và tự nhiên
 • thương mại toàn cầu
 • thị trường tài chính.

Bạn có thể sử dụng công cụ phân tích SWOT (xem bên dưới) để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với các hoạt động tập trung vào bên ngoài.

Để hỗ trợ phân tích của bạn, bạn cũng có thể xem xét:

 • nghiên cứu xu hướng, báo cáo và dữ liệu ngành
 • đọc báo và tạp chí
 • làm việc với cố vấn
 • tham dự các sự kiện kinh doanh và hội nghị
 • cuộc họp với các nhà cung cấp và chính phủ
 • tham dự các chuyến tham quan nghiên cứu của các tiểu bang và quốc gia khác.

Lý do sử dụng SWOT

Bạn có thể sử dụng phân tích SWOT để giúp bạn xem xét toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng bạn có thể tiến hành phân tích tập trung vào 1 hoặc 2 vấn đề cụ thể.

Phân tích SWOT có thể:

 • giúp bạn tạo hoặc cập nhật kế hoạch kinh doanh của bạn
 • giúp bạn quyết định có nên giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường hay không
 • là một phần trong quá trình đánh giá kế hoạch chiến lược thường xuyên của bạn (hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm).

Một phân tích SWOT sẽ tạo ra một danh sách ngắn gọn các vấn đề liên quan đến 4 loại: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.

Việc phân tích những vấn đề này giúp doanh nghiệp tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Ví dụ: nếu phân tích SWOT chỉ ra điểm yếu về nhân sự, thì có thể cần phải có một kế hoạch nhân sự chi tiết hơn.

Mẹo để hoàn thành phân tích SWOT thành công

Phân tích SWOT giúp bạn đánh giá các yếu tố bên trong có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn (điểm mạnh và điểm yếu) và các yếu tố bên ngoài (cơ hội và mối đe dọa).

Bạn sẽ cần xem xét và hành động dựa trên kết quả từ phân tích SWOT.

Các mẹo sau đây có thể giúp đảm bảo phân tích SWOT của bạn thành công:

 • Giữ phân tích SWOT của bạn ngắn gọn và đơn giản, nhưng hãy nhớ bao gồm các chi tiết chính. Ví dụ: nếu bạn cho rằng nhân viên của mình là một thế mạnh, hãy có thông tin cụ thể về từng nhân viên cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể của họ, cũng như lý do tại sao họ là thế mạnh và cách họ có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.
 • Nhận nhiều quan điểm về doanh nghiệp của bạn, yêu cầu thông tin đầu vào từ nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và đối tác của bạn, đồng thời xem xét các bài đánh giá và phản hồi trực tuyến.
 • Đảm bảo trọng tâm của phân tích SWOT không quá hẹp. Mặc dù có thể giúp hoàn thành các phân tích SWOT về các vấn đề cụ thể (ví dụ: mục tiêu hàng quý để phát triển cơ sở khách hàng của bạn), nhưng việc có một phân tích SWOT tổng thể về kinh doanh luôn hữu ích.
 • Đảm bảo rằng bạn liên kết phân tích SWOT với kế hoạch kinh doanh của mình, bạn nên tham khảo các mục tiêu và mục tiêu đã xác định trong kế hoạch kinh doanh khi xem xét các vấn đề đã xác định.
 • Đảm bảo rằng bạn nắm bắt và ghi lại các kết quả phân tích SWOT trong kế hoạch kinh doanh của mình, sử dụng mẫu kế hoạch kinh doanh của chúng tôi.

Công cụ phân tích SWOT có thể được sử dụng để xác định các điểm mạnh hiện có và phát huy chúng.

Hãy xem xét những điều sau đây:

 • Doanh nghiệp làm gì tốt?
 • Lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Có thể tăng hoặc chuyển sang nhiều loại khách hàng hơn không?
 • Doanh nghiệp của bạn có những điểm mạnh nội tại nào? Xem xét các kỹ năng, kiến ​​thức, mạng lưới và danh tiếng.
 • Doanh nghiệp của bạn có những thế mạnh bên ngoài nào? Xem xét khách hàng, công nghệ, kinh phí và vốn.
 • Làm thế nào doanh nghiệp có thể phát huy thế mạnh của mình?
 • Bạn và nhân viên của bạn có những kỹ năng và chương trình đào tạo nào? Bạn có đang tận dụng chúng một cách tốt nhất không?
 • Bạn có đang tận dụng tốt nhất công nghệ kỹ thuật số của mình không? Bạn có thể nâng cấp hoặc mở rộng chúng để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình không?
 • Bạn có thể cải thiện thế mạnh quản lý tài chính của mình bằng cách nào?
 • Những điểm mạnh nào khác mà bạn có thể xác định và sử dụng hiệu quả hơn?

Ghi lại và xem xét các điểm mạnh kinh doanh của bạn

Sử dụng các câu hỏi trên, hoàn thành phần điểm mạnh của mẫu công cụ SWOT hoặc phân tích ví dụ bên dưới cho doanh nghiệp của riêng bạn.

Đảm bảo rằng bạn cũng ghi lại thông tin này trong mẫu kế hoạch kinh doanh của mình.

Nên sử dụng công cụ phân tích SWOT để xác định và hạn chế những điểm yếu trong doanh nghiệp của bạn.

Hãy xem xét những điều sau đây:

 • Điểm yếu của hệ thống và quy trình của bạn là gì?
 • Những quy trình, chính sách hoặc thủ tục nào có thể được phát triển để giảm thiểu tác động của những điểm yếu này?
 • Có điểm yếu nào trong mô hình kinh doanh của bạn không? Bạn có thể thay đổi 1 hoặc nhiều thành phần trong mô hình của mình để cải thiện hoạt động kinh doanh không? Tìm kiếm trực tuyến các công cụ lập bản đồ mô hình kinh doanh trực tuyến để giúp bạn hình dung và cập nhật mô hình kinh doanh của mình.
 • Có điểm yếu với hiệu suất của nhân viên? Bạn có thể cải thiện việc lựa chọn nhân viên, mô tả công việc, hiệu suất và tư vấn không?

Ghi lại và xem xét các điểm yếu trong kinh doanh của bạn

Sử dụng các câu hỏi trên, hoàn thành phần điểm yếu của mẫu công cụ SWOT hoặc phân tích ví dụ bên dưới cho doanh nghiệp của riêng bạn.

Đảm bảo rằng bạn nắm bắt và ghi lại thông tin này trong mẫu kế hoạch kinh doanh của mình.

Công cụ phân tích SWOT có thể được sử dụng để xác định và khám phá các cơ hội. Cơ hội là những yếu tố bên ngoài, nếu được sử dụng hiệu quả, có thể giúp bạn xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình.

Hãy xem xét những điều sau đây:

 • Xu hướng hiện tại của ngành là gì (ví dụ: một kênh trực tuyến mới để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ)? Họ có thể được sử dụng để lợi thế của bạn?
 • Có bất kỳ thay đổi sắp tới nào có thể ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp của bạn không? Ví dụ, hãy xem xét người tiêu dùng, quy định và tiến bộ công nghệ.
 • Doanh nghiệp có đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp hoặc đấu thầu nào không?
 • Có bất kỳ cơ hội đổi mới nào mà bạn có thể thực hiện trong doanh nghiệp không?
 • Có cơ hội thị trường mới mà bạn có thể xem xét? Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về xuất tệp.

Ghi lại và xem xét các cơ hội kinh doanh của bạn

Sử dụng các câu hỏi trên, hoàn thành phần cơ hội của mẫu công cụ SWOT hoặc phân tích ví dụ bên dưới cho doanh nghiệp của riêng bạn.

Đảm bảo rằng bạn nắm bắt và ghi lại thông tin này trong mẫu kế hoạch kinh doanh của mình.

Công cụ phân tích SWOT sẽ giúp bạn xác định và chống lại các mối đe dọa cũng như xây dựng khả năng phục hồi. Các mối đe dọa bao gồm các yếu tố bên ngoài có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Hãy xem xét những điều sau đây:

 • Những yếu tố bên ngoài nào có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi ro?
 • Những yếu tố chính trị, môi trường, xã hội và công nghệ nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh?
 • Đối thủ cạnh tranh mới nào có thể tham gia vào thị trường của bạn? Làm thế nào điều này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn?
 • Bạn có những chiến lược quản lý rủi ro nào và chúng có thể được cải thiện không?
 • Bạn có những công cụ nào để xây dựng khả năng phục hồi nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro?

Ghi lại và xem xét các mối đe dọa kinh doanh của bạn

Sử dụng những câu hỏi này, hoàn thành phần các mối đe dọa của mẫu công cụ SWOT hoặc phân tích ví dụ bên dưới cho doanh nghiệp của riêng bạn.

Đảm bảo rằng bạn nắm bắt và ghi lại thông tin này trong mẫu kế hoạch kinh doanh của mình.

Ví dụ về SWOT

Sau đây là một ví dụ về phân tích SWOT được thực hiện bởi một doanh nghiệp đang cố gắng quyết định xem họ có nên giới thiệu một sản phẩm mới trong phạm vi của mình hay không.

Để tận dụng tối đa phân tích SWOT, nên đưa ra các tuyên bố cụ thể trong từng danh mục. Ví dụ: thay vì chỉ liệt kê ‘đối thủ cạnh tranh’ là mối đe dọa, các chi tiết cụ thể về cách đối thủ cạnh tranh là mối đe dọa đã được đưa vào.

Khi bạn đã đọc qua ví dụ phân tích SWOT này, bạn có thể nhập câu trả lời của mình để xây dựng phân tích SWOT cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ phân tích SWOT cho một doanh nghiệp nhỏ trong ngành bán lẻ:

Điểm mạnh

 • Nhận diện thương hiệu mạnh tại thị trường nội địa
 • Nhiều loại sản phẩm chất lượng cao
 • Dịch vụ khách hàng tuyệt vời và chương trình khách hàng thân thiết
 • Thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp địa phương

Điểm yếu

 • Khả năng hiện diện trực tuyến và thương mại điện tử hạn chế
 • Phụ thuộc vào một vị trí thực tế duy nhất
 • Giá cao hơn so với một số đối thủ cạnh tranh
 • Ngân sách tiếp thị hạn chế

Cơ hội

 • Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường và bền vững
 • Mở rộng sang các thị trường hoặc danh mục sản phẩm liền kề
 • Quan hệ đối tác tiềm năng với các doanh nghiệp bổ sung
 • Áp dụng các công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Mối đe dọa

 • Cạnh tranh khốc liệt từ các nhà bán lẻ lớn hơn và thị trường trực tuyến
 • Suy thoái hoặc suy thoái kinh tế
 • Thay đổi sở thích hoặc thói quen mua hàng của người tiêu dùng
 • Những thay đổi về chính trị hoặc quy định ảnh hưởng đến ngành

Trong ví dụ này, các điểm mạnh bao gồm thương hiệu mạnh, phạm vi sản phẩm, dịch vụ khách hàng và quan hệ đối tác địa phương. Những điểm yếu bao gồm sự hiện diện trực tuyến hạn chế, sự phụ thuộc vào một vị trí thực tế duy nhất, giá cao hơn và ngân sách tiếp thị hạn chế.

Các cơ hội bao gồm nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, mở rộng sang các thị trường hoặc danh mục sản phẩm mới, hợp tác với các doanh nghiệp bổ sung và áp dụng công nghệ mới. Các mối đe dọa bao gồm cạnh tranh khốc liệt, suy thoái kinh tế, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và thay đổi chính trị hoặc quy định.

Phải làm gì sau khi hoàn thành SWOT

Sau khi bạn đã tổng hợp dữ liệu SWOT của mình, hãy hoàn thành phân tích bằng cách:

 • chọn tối đa 3–5 vấn đề từ mỗi góc phần tư trong công cụ SWOT
 • ưu tiên các vấn đề.
 • lập một kế hoạch hành động để giải quyết từng vấn đề, bao gồm cả việc xác định
  • những người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề
  • các nguồn lực và ngân sách cần thiết
  • khung thời gian để hoàn thành và xem xét.

Lưu ý rằng các vấn đề giống nhau có thể xuất hiện ở các góc phần tư khác nhau—ví dụ: một số cơ hội được xác định có thể giúp khắc phục điểm yếu hoặc phát huy điểm mạnh đã xác định trong doanh nghiệp. Đôi khi, phân tích SWOT có thể xác định mối đe dọa dẫn đến thay đổi mô hình kinh doanh.

Bạn nên thường xuyên xem lại các kế hoạch hành động mà mình có để đảm bảo rằng mọi mối liên hệ giữa các vấn đề đều được xử lý và các hành động được phối hợp trong toàn doanh nghiệp.

Bạn cũng phải xem xét môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong luôn thay đổi. Tiến hành phân tích SWOT thường xuyên để đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi này và có thể phát huy thế mạnh của doanh nghiệp để đạt được thành công.

Facebook
Twitter
LinkedIn