Menu

Ví dụ và mẫu cụ thể cho Hành trình khách hàng

Mẫu biểu đồ Hành trình khách hàng

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Cách tạo Phân tích cạnh tranh – Ví dụ cụ thể

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Hướng dẫn Xây dựng Hành trình khách hàng (Ví dụ + Mẫu)

Xây dựng Hành trình khách hàng

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Hành trình của người mua là gì?

Hành trình của người mua là gì?

Cơ bản Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp Hướng dẫn viết Case Study Cách tổ chức họp lập bản đồ hành trình khách hàng Hành trình của người mua là gì? Tài nguyên Phác thảo trải nghiệm Hành trình của khách hàng Ví dụ cụ thể Hành trình khách hàng QR Code! […]

Mẫu Case Study dựa trên dữ liệu

Mẫu Case Study dựa trên dữ liệu

Mẫu Case Study dựa trên dữ liệu được cấu trúc để nhấn mạnh các chỉ số thành tích quan trọng nhất. Nó thích hợp với dữ liệu đẹp của sản phẩm.

Cách tạo Chân dung Người dùng cho doanh nghiệp của bạn

Xây dựng Chân dung khách hàng cho doanh nghiệp

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]