Menu

Bộ nghiên cứu thị trường

Bộ nghiên cứu thị trường

Results See all results Home Project Tài Nguyên Lên kế hoạch nghiên cứu thị trường & khách hàng Bộ nghiên cứu thị trường Phân tích SWOT Đánh giá về tài chính doanh nghiệp Xác định lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp Trở thành doanh nghiệp tập trung vào khách hàng Contact Me! Contact Về Tôi […]

Tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi

Tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi

Hướng dẫn từng bước và mẫu giúp bạn thực hiện các hoạt động tiếp thị hiệu quả. Chiến lược và kế hoạch tiếp thị Viết một chiến lược tiếp thị và kế hoạch. Tìm hiểu về xây dựng thương hiệu, định giá và sử dụng 7P. Xem chi tiết Hoạt động tiếp thị Tài nguyên […]

Tiếp thị giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

Tiếp thị giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

Các tài nguyên cụ thể về tiếp thị doanh nghiệp với doanh nghiệp. Viết bản tuyên bố năng lực kinh doanh Sử dụng các mẹo và danh sách kiểm tra tuyên bố năng lực để cải thiện các phản hồi đấu thầu, đề xuất và quảng cáo chiêu hàng của bạn. Xem chi tiết Kết […]

Hoạt động tiếp thị

Hoạt động tiếp thị

Hướng dẫn từng bước của chúng tôi cung cấp thông tin và tài nguyên về một loạt các hoạt động tiếp thị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn. Các cách để quảng cáo doanh nghiệp của bạn Tìm hiểu về các loại quảng cáo, cách lên kế hoạch cho một hoạt động, những gì […]

Chiến lược và kế hoạch tiếp thị

Chiến lược và kế hoạch tiếp thị

Hiểu thị trường, ưu đãi, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn trước khi bạn chi tiền để quảng bá doanh nghiệp của mình. Sử dụng hướng dẫn, mẫu và danh sách kiểm tra của chúng tôi để giúp bạn lập kế hoạch. Khái niệm cơ bản về tiếp thị cho doanh nghiệp […]

Tìm kiếm khách hàng mới

Tìm kiếm khách hàng mới

Results See all results Home Project Tài Nguyên Tìm kiếm khách hàng mới Lập kế hoạch bán hàng Nâng cao kỹ năng bán hàng Giao tiếp hiệu quả Contact Me! Contact Về Tôi QR Code! QR Code https://huynhhieutravel.com/tim-kiem-khach-hang-moi/ Related Posts Tiếp thị với ngân sách nhỏ Quản lý quan hệ công chúng và truyền thông […]

Tiếp thị với ngân sách nhỏ

Tiếp thị với ngân sách nhỏ

Results See all results Home Project Tài Nguyên Cách để quảng cáo doanh nghiệp của bạn Sử dụng tiếp thị trực tiếp Quảng bá doanh nghiệp tại sự kiện kinh doanh Khuyến mãi và giảm giá Quản lý quan hệ công chúng truyền thông Tiếp thị với ngân sách nhỏ Contact Me! Contact Về Tôi […]