Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/chuan-bi-ban-doanh-nghiep/

Chuẩn bị bán doanh nghiệp

Chuẩn bị bán doanh nghiệp

Khi bạn đã quyết định bán doanh nghiệp của mình, bạn có thể làm nhiều việc để tối đa hóa lợi nhuận tài chính từ việc bán, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và làm cho quy trình bớt căng thẳng hơn.

10 lời khuyên hàng đầu để chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn bán

 1. Hãy cố gắng dành cho mình càng nhiều thời gian càng tốt để chuẩn bị cho công việc kinh doanh của bạn trước khi rao bán.
 2. Tìm cách để giảm chi phí và cải thiện vị trí lợi nhuận của bạn.
 3. Xây dựng một đội ngũ quản lý mạnh mẽ để giúp các chủ sở hữu mới trong quá trình chuyển đổi.
 4. Duy trì các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và tích cực quản lý danh tiếng của bạn.
 5. Cập nhật và mở rộng sự hiện diện trực tuyến của bạn.
 6. Giữ cho cơ sở kinh doanh của bạn sạch sẽ, gọn gàng và đảm bảo các tài sản kinh doanh, như thiết bị, ở trong tình trạng hoạt động tốt.
 7. Cân nhắc việc ký hợp đồng thuê ngắn hạn hoặc dài hạn – tùy điều kiện nào làm cho doanh nghiệp của bạn hấp dẫn hơn đối với người mua tiềm năng.
 8. Sử dụng các hợp đồng chính thức, bằng văn bản để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhà cung cấp hơn là các thỏa thuận miệng hoặc bắt tay không chính thức.
 9. Phát triển hoặc cập nhật các kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và kế nhiệm để cho phép nhân viên của bạn điều hành doanh nghiệp khi bạn bán nó.
 10. Giải quyết mọi vấn đề pháp lý, thuế hoặc hưu bổng còn tồn đọng (ví dụ: yêu cầu bảo hành).

Thông báo cho người khác về quyết định bán hàng của bạn

Trước khi rao bán doanh nghiệp của mình, bạn phải giao tiếp và bắt đầu đàm phán với các bên liên quan chính trong doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như:

 • nhà đầu tư
 • người cho vay
 • chủ nợ.

Ngoài ra, hãy xem xét việc thông báo cho những người sau đây về quyết định bán của bạn trước khi nó được công khai:

 • người lao động
 • khách hàng trung thành
 • các nhà cung cấp
 • nhà phân phối
 • nhà sản xuất.

Cởi mở về quyết định của bạn:

 • cho bạn cơ hội để giải thích quyết định của bạn và giải quyết những lo ngại có thể xảy ra
 • làm giảm suy đoán, giả định và sự không chắc chắn
 • có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ bổ sung thông qua quá trình
 • giúp dễ dàng đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh trong suốt giai đoạn chuyển đổi
 • có thể tạo ra sự quan tâm từ các bên liên quan này để mua doanh nghiệp của bạn.

Quyết định những gì để bán

Trước khi niêm yết doanh nghiệp của mình để bán, bạn cần quyết định những gì sẽ bao gồm trong việc bán hàng.

Kiểm tra sứ mệnh kinh doanh của bạn

Nếu doanh nghiệp của bạn cần phải có điều lệ kinh doanh khi mới thành lập, hãy xem lại các yêu cầu trong điều lệ để giảm tải tài sản trước khi bán bất kỳ tài sản nào. Ví dụ: các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện phải quyên góp tài sản của họ cho một tổ chức từ thiện khác.

Tài sản hữu hình

Tài sản hữu hình là:

 • tài sản vật chất, như tài sản và thiết bị
 • tài sản có giá trị tiền tệ rõ ràng và hiện tại (như các khoản phải thu).

Khi quyết định tài sản hữu hình nào sẽ được đưa vào giao dịch bán, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Có khoản tiền đặt cọc thuê nhà nào sẽ được thanh toán không?
 • Doanh nghiệp của bạn nợ bao nhiêu tiền?
 • Bạn có thể bán doanh nghiệp ‘nguyên trạng’ (bao gồm mọi thứ bạn sử dụng để vận hành doanh nghiệp trong đợt bán) không? Điều này sẽ cho phép bạn yêu cầu một mức giá cao hơn.
 • Bạn có muốn giữ bất kỳ tài sản nào không (ví dụ: một chiếc xe)?
 • Việc bán tài sản trước khi bạn bán doanh nghiệp có mang lại cho bạn lợi nhuận cao hơn không? Hay bạn có thể sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ kinh doanh, do đó làm cho doanh nghiệp của bạn hấp dẫn hơn đối với người mua?
 • Bạn có nợ tiền trên bất kỳ tài sản nào không? Nếu vậy, bạn phải sử dụng số tiền thu được từ việc bán tài sản để thanh toán khoản nợ.
 • Nếu bạn sở hữu cả doanh nghiệp và tòa nhà (sở hữu toàn quyền), bạn có đưa tòa nhà vào giao dịch bán không?

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình là tài sản phi vật chất có giá trị bằng tiền do có khả năng tạo ra thu nhập, ví dụ:

 • thiện chí
 • nhận diện thương hiệu
 • sở hữu trí tuệ (IP), chẳng hạn như bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền.

Những tài sản này có thể làm tăng đáng kể giá trị doanh nghiệp của bạn và thu hút nhiều người mua hơn.

Khi quyết định tài sản vô hình nào sẽ được đưa vào giao dịch bán, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Bạn sẽ bán IP của mình được liên kết với doanh nghiệp chứ? Điều này có thể có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng lại cùng một IP.
 • Bạn có thể bán cơ sở dữ liệu khách hàng hoặc thành viên không? Hãy chắc chắn kiểm tra các điều khoản và điều kiện có liên quan và cân nhắc về quyền riêng tư.
 • Bạn có bất kỳ hợp đồng đã ký nào với thời hạn còn lại đại diện cho một giá trị tiền tệ có thể được bao gồm trong giao dịch bán không?
 • Bạn đã xây dựng thiện chí và sự công nhận thương hiệu nào để có thể tăng giá bán?

Bán thông qua một nhà môi giới kinh doanh hoặc đại lý bất động sản

Một nhà môi giới kinh doanh hoặc đại lý bất động sản có thể giúp việc bán doanh nghiệp của bạn bớt căng thẳng và tốn thời gian hơn bằng cách:

 • giúp bạn chuẩn bị các tài liệu tài chính và pháp lý
 • chuẩn bị bản cáo bạch bán hàng
 • cung cấp đánh giá thị trường
 • thúc đẩy bán hàng
 • phối hợp kiểm tra cho người mua tiềm năng
 • người mua tiềm năng đủ điều kiện để đảm bảo họ sẽ có thể đáp ứng giá
 • đàm phán thỏa thuận có lợi nhất cho bạn
 • giúp bạn hiểu các yêu cầu hợp đồng mua bán hợp pháp.

Người môi giới sẽ:

 • yêu cầu bạn trả tiền cho các hoạt động tiếp thị
 • lấy một tỷ lệ phần trăm của giá bán làm hoa hồng của họ.

Chọn một nhà môi giới kinh doanh hoặc đại lý được cấp phép

Nếu bạn quyết định bán doanh nghiệp của mình thông qua một nhà môi giới hoặc đại lý, điều quan trọng là phải tìm một người:

 • có lợi ích tốt nhất của bạn trong tâm trí
 • có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp
 • sẽ giúp bạn có được mức giá mà bạn mong muốn và thương lượng cách sắp xếp rút lui tốt nhất.

Trước khi quyết định chọn một đại lý hoặc nhà môi giới, hãy tìm hiểu:

 • sự hiện diện trực tuyến của họ nói gì về họ—thực hiện một số nghiên cứu và đọc các bài đánh giá nếu có thể
 • phí của họ được cấu trúc như thế nào
 • nếu họ chuyên về một loại hình kinh doanh cụ thể
 • họ đã giúp khách hàng mua hoặc bán bao nhiêu doanh nghiệp
 • nếu họ đã từng sở hữu một doanh nghiệp
 • nếu họ có thể cung cấp lời chứng thực
 • họ hiện đang làm việc với bao nhiêu khách hàng và liệu họ có thời gian để đại diện cho doanh nghiệp của bạn không
 • họ sẽ đề xuất chiến lược nào để bán doanh nghiệp của bạn và liệu chiến lược đó có phù hợp với những gì bạn đang tìm kiếm hay không.

Bạn cũng sẽ phải quyết định xem bạn muốn trao cho họ độc quyền bán doanh nghiệp hay bạn muốn cho nhiều đại lý cơ hội bán doanh nghiệp đó cho bạn. Có nhiều hơn 1 người tìm kiếm người mua có lợi thế, nhưng các đại lý cũng có thể ít động lực hơn nếu họ không có danh sách độc quyền.

Tự bán doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn quyết định bán doanh nghiệp của mình trực tiếp cho người mua tiềm năng, bạn sẽ cần phải:

 • chuẩn bị tài liệu tiếp thị
 • biết địa điểm và cách tiếp thị doanh nghiệp tới những người mua tiềm năng
 • quyết định xem bạn sẽ bán doanh nghiệp như hiện tại hay bán tài sản trước
 • đối chiếu tài chính kinh doanh trong ít nhất 3 năm qua
 • chuẩn bị bản cáo bạch bán hàng
 • có được đánh giá bên thứ ba bên ngoài để đảm bảo bạn đang niêm yết doanh nghiệp để bán với giá trị thị trường thực tế
 • có kỹ năng để xác nhận và đủ điều kiện để người mua có đủ khả năng tài chính để trả mức giá mà bạn đang muốn bán doanh nghiệp.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc tự bán doanh nghiệp của bạn có thể tốn thời gian và căng thẳng, đặc biệt là trong khi điều hành doanh nghiệp.

Facebook
Twitter
LinkedIn