Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/dinh-gia-doanh-nghiep-de-mua-hoac-ban/

Định giá doanh nghiệp để mua hoặc bán

Định giá doanh nghiệp để mua hoặc bán

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn biết giá trị của doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn xác định giá trị ròng của chính mình hoặc sử dụng giá trị định giá để đảm bảo tài chính, thu hút nhà đầu tư hoặc bán doanh nghiệp của mình. Hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan về định giá doanh nghiệp để mua hoặc bán một doanh nghiệp.

Xem xét lời khuyên chuyên nghiệp

Bạn có thể tự định giá doanh nghiệp của mình, nhưng người mua và người bán thường có những ý kiến ​​khác nhau về giá trị của một doanh nghiệp. Do đó, nên thuê một nhà môi giới kinh doanh hoặc nhà định giá chuyên nghiệp để đánh giá một doanh nghiệp. Họ đang:

 • nhận thức rõ hơn về giá trị thị trường hiện tại
 • cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về giá trị của một doanh nghiệp.

Việc định giá được chuẩn bị kỹ lưỡng, cân bằng và độc lập có thể giúp đẩy nhanh quá trình đàm phán và đơn giản hóa quy trình bán hàng.

Thông tin cần thiết để định giá doanh nghiệp

Để định giá chính xác một doanh nghiệp, một nhà môi giới kinh doanh hoặc cố vấn tài chính:

 • sẽ yêu cầu xem 5 năm (nếu có thể) báo cáo tài chính
 • có thể sẽ muốn đến thăm cơ sở để kiểm tra hoạt động và tài sản hữu hình của doanh nghiệp
 • có thể yêu cầu bạn gửi cho họ video về tài sản và hoạt động kinh doanh nếu họ không thể đến cơ sở của bạn.

Họ cũng sẽ muốn thông tin về các tài sản vô hình như:

 • sở hữu trí tuệ và thương hiệu
 • triển vọng của ngành
 • cách doanh nghiệp của bạn so sánh với các doanh nghiệp tương tự trên thị trường
 • uy tín và nhận diện thương hiệu.

Tham khảo kế hoạch kinh doanh của bạn

Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ có thể cung cấp nhiều thông tin cần thiết.

Thông tin đưa vào định giá doanh nghiệp

Một bản định giá doanh nghiệp hoàn chỉnh sẽ là một tài liệu chính thức và chuyên nghiệp trả lời các câu hỏi sau.

Là việc định giá cho người mua, người bán, người cho vay, nhà đầu tư hoặc lý do khác (ví dụ như kế hoạch bất động sản gia đình)?

 • Doanh nghiệp đã hoạt động được bao lâu?
 • Công việc kinh doanh được bắt đầu như thế nào?
 • Tăng trưởng kinh doanh là gì?
 • Danh tiếng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Điều kiện của cơ sở vật chất, nhà máy và thiết bị là gì?
 • Có tài liệu mô tả vị trí và hợp đồng lao động cho tất cả nhân viên không?
 • Có bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào cần thiết để điều hành doanh nghiệp không?
 • Doanh nghiệp có dựa vào những người cụ thể để hoạt động không?
 • Mức lương của nhân viên hiện tại là bao nhiêu?
 • Tinh thần nhân viên như thế nào?
 • Cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp là gì?
 • Doanh nghiệp có các quy trình quản trị, rủi ro và tuân thủ được lập thành văn bản không?
 • Doanh nghiệp có hoạt động với các quy trình và hệ thống hợp lý không?
 • Doanh nghiệp có tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng hiện tại hoặc đang chờ xử lý nào không?
 • Doanh nghiệp có tuân thủ luật nhân sự, môi trường và sức khỏe và an toàn lao động không?
 • Doanh nghiệp có hợp đồng thương mại dài hạn nào không? Chúng có giá trị trong bao lâu và chúng đáng giá bao nhiêu?
 • Doanh nghiệp có giấy phép và đăng ký cần thiết không? Những điều này sẽ có hiệu lực trong bao lâu?
 • Doanh nghiệp có những thỏa thuận cho thuê nào đối với cơ sở kinh doanh?
 • Những chiến lược tiếp thị nào đang được áp dụng?
 • Là kinh doanh tạo ra lợi nhuận?
 • Có vốn lưu động hoặc đủ dòng tiền không ?
 • Nếu doanh nghiệp xin tài trợ thì dòng tiền hỗ trợ được bao nhiêu?
 • Doanh thu hàng năm trong vài năm qua là bao nhiêu?
 • Doanh thu và lợi nhuận tăng, giảm hay giữ nguyên?
 • Nếu có sự tăng hoặc giảm đột biến, điều gì đã gây ra chúng (ví dụ: COVID-19)?
 • Doanh nghiệp có những tài sản hữu hình nào, chẳng hạn như máy móc, nhà xưởng và thiết bị?
 • Giá trị thị trường của những tài sản này trong tình trạng hiện tại của chúng là bao nhiêu?
 • Doanh nghiệp có những khoản nợ nào, chẳng hạn như các chủ nợ và khoản vay chưa thanh toán?
 • Doanh nghiệp có đủ vốn lưu động để trả cổ tức cho cổ đông không?
 • Giá trị sổ sách của cổ phiếu (chứ không phải giá bán lẻ) là gì?
 • Tỷ lệ cổ phiếu đã lỗi thời hoặc không thể bán được là bao nhiêu?
 • Có thiện chí gắn liền với doanh nghiệp? Nếu vậy, nó có thể được chuyển giao cho một chủ sở hữu mới?
 • Các tài sản vô hình khác, chẳng hạn như tài sản trí tuệ, có được rao bán không?
 • Doanh nghiệp có sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ và SEO hiệu suất cao không ?
 • Có một cơ sở dữ liệu thành viên mạnh mẽ?
 • Triển vọng ngắn hạn và dài hạn của ngành là gì?
 • Các yếu tố kinh tế cụ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp?
 • Thị trường này đang phát triển, ổn định hay đang thu hẹp lại?
 • Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp là ai?
 • Có bất kỳ rào cản để nhập cảnh?
 • Doanh nghiệp có thị phần gì?
 • Giá thị trường của các doanh nghiệp tương tự là gì?
 • Doanh nghiệp có những lợi thế cạnh tranh nào?
 • Điều gì sẽ là tác động, nếu có, của sự ra đi của chủ sở hữu/người quản lý hiện tại?

Các cách tiếp cận khác nhau để định giá

Định giá doanh nghiệp thường dựa trên sự kết hợp của nhiều phương pháp. Các phương pháp này được lựa chọn dựa trên cách tiếp cận định giá. Nhìn chung có 3 cách tiếp cận định giá. Người định giá sẽ quyết định phương pháp mà họ tin rằng sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt nhất.

Cách tiếp cận dựa trên thị trường

Cách tiếp cận này xem xét các giao dịch gần đây liên quan đến các doanh nghiệp (hoặc tài sản) giống hoặc tương đương với doanh nghiệp của bạn. Nó sử dụng thông tin này để tính toán giá trị cho doanh nghiệp của bạn.

Phương pháp tiếp cận dựa trên thu nhập

Cách tiếp cận này xem xét hoạt động kinh doanh trong quá khứ và hiện tại để ước tính thu nhập và rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp.

Phương pháp tiếp cận dựa trên tài sản

Cách tiếp cận này định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị tài sản trừ đi nợ phải trả. Nó phản ánh số tiền cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp tương tự hoặc để thay thế khả năng (năng suất) hiện tại của tài sản.

Các phương pháp định giá phổ biến

Người môi giới hoặc đại lý của bạn có thể giúp bạn chọn phương pháp thích hợp nhất hoặc kết hợp các phương pháp để định giá doanh nghiệp của bạn. Các phương pháp định giá phổ biến nhất được thảo luận ngắn gọn dưới đây.

Là việc định giá cho người mua, người bán, người cho vay, nhà đầu tư hoặc lý do khác (ví dụ như kế hoạch bất động sản gia đình)?

 • Doanh nghiệp đã hoạt động được bao lâu?
 • Công việc kinh doanh được bắt đầu như thế nào?
 • Tăng trưởng kinh doanh là gì?
 • Danh tiếng của doanh nghiệp như thế nào?
 • Điều kiện của cơ sở vật chất, nhà máy và thiết bị là gì?
 • Có tài liệu mô tả vị trí và hợp đồng lao động cho tất cả nhân viên không?
 • Có bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào cần thiết để điều hành doanh nghiệp không?
 • Doanh nghiệp có dựa vào những người cụ thể để hoạt động không?
 • Mức lương của nhân viên hiện tại là bao nhiêu?
 • Tinh thần nhân viên như thế nào?
 • Cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp là gì?
 • Doanh nghiệp có các quy trình quản trị, rủi ro và tuân thủ được lập thành văn bản không?
 • Doanh nghiệp có hoạt động với các quy trình và hệ thống hợp lý không?
 • Doanh nghiệp có tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng hiện tại hoặc đang chờ xử lý nào không?
 • Doanh nghiệp có tuân thủ luật nhân sự, môi trường và sức khỏe và an toàn lao động không?
 • Doanh nghiệp có hợp đồng thương mại dài hạn nào không? Chúng có giá trị trong bao lâu và chúng đáng giá bao nhiêu?
 • Doanh nghiệp có giấy phép, giấy phép và đăng ký cần thiết không? Những điều này sẽ có hiệu lực trong bao lâu?
 • Doanh nghiệp có những thỏa thuận cho thuê nào đối với cơ sở kinh doanh?
 • Những chiến lược tiếp thị nào đang được áp dụng?
 • Là kinh doanh tạo ra lợi nhuận?
 • Có vốn lưu động hoặc đủ dòng tiền không ?
 • Nếu doanh nghiệp xin tài trợ thì dòng tiền hỗ trợ được bao nhiêu?
 • Doanh thu hàng năm trong vài năm qua là bao nhiêu?
 • Doanh thu và lợi nhuận tăng, giảm hay giữ nguyên?
 • Nếu có sự tăng hoặc giảm đột biến, điều gì đã gây ra chúng (ví dụ: COVID-19)?
 • Doanh nghiệp có những tài sản hữu hình nào, chẳng hạn như máy móc, nhà xưởng và thiết bị?
 • Giá trị thị trường của những tài sản này trong tình trạng hiện tại của chúng là bao nhiêu?
 • Doanh nghiệp có những khoản nợ nào, chẳng hạn như các chủ nợ và khoản vay chưa thanh toán?
 • Doanh nghiệp có đủ vốn lưu động để trả cổ tức cho cổ đông không?
 • Giá trị sổ sách của cổ phiếu (chứ không phải giá bán lẻ) là gì?
 • Tỷ lệ cổ phiếu đã lỗi thời hoặc không thể bán được là bao nhiêu?

Các khái niệm cơ bản trong định giá doanh nghiệp

Sau đây là một số khái niệm chính mà bạn sẽ cần phải hiểu khi định giá một doanh nghiệp.

Chủ sở hữu làm việc trong doanh nghiệp của họ được hưởng mức lương công bằng cho công việc của họ. Mức lương hợp lý cho chủ sở hữu là số tiền bạn sẽ trả cho người khác để thực hiện công việc mà bạn làm trong doanh nghiệp. Số tiền này sẽ bao gồm tiền hưu bổng.

Khi định giá doanh nghiệp, hãy đảm bảo rằng bạn biết liệu mức lương hợp lý dành cho chủ sở hữu có được tính đến và trừ đi lợi nhuận ròng hàng năm hay không.

Ví dụ: bạn đang cân nhắc mua một doanh nghiệp với giá 200.000 đô la và việc định giá mang lại lợi nhuận ròng hàng năm là 100.000 đô la. Với số giờ bạn cần làm việc trong doanh nghiệp, giả sử mức lương hợp lý sẽ là 90.000 đô la. Nếu tiền lương của chủ sở hữu chưa được trừ vào lợi nhuận ròng hàng năm, nó có thể gây hiểu nhầm về lợi tức đầu tư kỳ vọng của bạn.

BiếnChủ sở hữu bị trừ lươngLương của chủ sở hữu không bị khấu trừ
Lợi nhuận ròng hàng năm đã nêu100.000 USD100.000 USD
Chủ sở hữu bị trừ lươngĐúngKHÔNG
Lợi nhuận ròng hàng năm100.000 USD10.000 USD

Nếu bạn có một khoản tiền để đầu tư, bạn sẽ mong đợi tiền lãi từ nó. Nếu bạn gửi nó vào ngân hàng, bạn sẽ nhận được một khoản lãi nhất định cho khoản đầu tư (ROI) đó.

Nếu, thay vì gửi tiền vào ngân hàng, bạn lại đầu tư vào một doanh nghiệp, thì lợi tức mà bạn mong muốn kiếm được sẽ cần phải lớn hơn vì rủi ro cao hơn, đồng thời bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn.

ROI hợp lý đề cập đến tiền lãi mà bạn mong đợi nhận được trên thị trường hiện tại đối với khoản đầu tư rủi ro hơn so với việc gửi tiền vào ngân hàng.

ROI hợp lý mà bạn mong đợi sẽ tỷ lệ thuận với rủi ro liên quan. Ví dụ: nếu bạn đầu tư vào một dự án kinh doanh mang tính đầu cơ cao với mức độ rủi ro cao, thì bạn sẽ mong đợi một tỷ suất lợi nhuận tiềm năng rất cao nếu dự án đó thành công.

Một ví dụ cụ thể về ROI hợp lý là lợi nhuận hợp lý trên tài sản hữu hình ròng. Đây là lợi nhuận bạn mong đợi từ tài sản hữu hình ròng của một doanh nghiệp.

Tài sản hữu hình ròng chỉ bao gồm tài sản hữu hình trừ đi nợ phải trả.

Ví dụ: một doanh nghiệp có:

 • tài sản hữu hình $200.000
 • khoản nợ 80.000 đô la
 • tài sản vô hình (bao gồm cả lợi thế thương mại) với tổng trị giá 20.000 USD.

Tài sản hữu hình ròng của doanh nghiệp này là:

 • 200.000 đô la trừ đi 80.000 đô la hoặc 120.000 đô la.

Lợi tức hợp lý trên tài sản hữu hình ròng mà bạn mong đợi nhận được từ hoạt động kinh doanh này, giả sử bạn có ROI dự kiến ​​là 20%, sẽ là:

 • 20% của $120.000, hay $24.000.

Siêu lợi nhuận là phần thặng dư mà một doanh nghiệp có thể thu được về mặt tài chính sau khi bạn đã trả lương hợp lý cho chủ sở hữu và lợi nhuận hợp lý trên tài sản hữu hình ròng.

Đó là số tiền bạn mong muốn nhận được từ doanh nghiệp sau khi trừ đi những gì lẽ ra bạn sẽ nhận được nếu:

 • bạn là một nhân viên được trả lương trong doanh nghiệp
 • bạn đã đầu tư số tiền bạn sẽ chi vào tài sản hữu hình ròng ở nơi khác.
Facebook
Twitter
LinkedIn