Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/dong-cua-mot-doanh-nghiep/

Đóng cửa một doanh nghiệp

Đóng cửa một doanh nghiệp

Dù lý do đóng cửa doanh nghiệp của bạn là gì, thì bạn phải cân nhắc nhiều vấn đề trước khi ‘đóng cửa’. Bạn cũng có thể làm rất nhiều việc để làm cho quá trình bớt căng thẳng hơn và đạt được kết quả tốt hơn.

Ưu tiên sức khỏe tinh thần

Đóng cửa doanh nghiệp của bạn không chỉ là đáp ứng các yêu cầu thực tế và pháp lý. Nó có thể là một kinh nghiệm đương đầu cho bạn, gia đình và nhân viên của bạn. Một số chủ doanh nghiệp nhỏ thậm chí có thể cảm thấy họ đang làm khách hàng và cộng đồng thất vọng.

Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ phải:

 • đối phó với cảm giác của bạn về việc rời bỏ mọi thứ bạn đã gây dựng, cũng như những lo lắng và không chắc chắn của nhân viên của bạn
 • sắp xếp khối lượng công việc và áp lực của việc vẫn điều hành doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị cho việc đóng cửa.

Để làm được điều này, hãy cố gắng tạo cho mình lợi ích từ một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ:

 • một cố vấn kinh doanh (luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính)
 • bạn bè và gia đình của bạn
 • các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Cũng cố gắng:

 • hiểu rõ lý do bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình
 • có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn sẽ làm sau khi đóng cửa doanh nghiệp.

Là người sử dụng lao động, bạn cần theo dõi và hỗ trợ nhân viên của mình trong thời gian căng thẳng này. Hãy nhận biết bất kỳ vấn đề sức khỏe và phúc lợi có thể xảy ra mà họ có thể gặp phải vì:

 • công việc không an toàn
 • chuyển đổi thông qua việc bán doanh nghiệp
 • thay đổi chủ sở hữu.

Tự nguyện đóng cửa doanh nghiệp

Nhìn chung, có 2 tình huống mà bạn sẽ tự nguyện đóng cửa doanh nghiệp của mình.

1. Bạn không còn muốn điều hành doanh nghiệp

Ví dụ, bạn có thể đã quyết định nghỉ hưu, rằng việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ quá căng thẳng hoặc đó không phải là công việc kinh doanh phù hợp với bạn. Bạn cũng:

 • không muốn hoặc không thể bán doanh nghiệp
 • không có ai tiếp quản nó.

Bạn có thể có thời gian để lên kế hoạch đóng cửa. Điều này sẽ giúp bạn:

 • đóng hiệu quả
 • đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn
 • tiết kiệm tiền
 • lấy đi lợi nhuận tối đa.

2. Doanh nghiệp của bạn không hoạt động tốt

Bạn có thể đóng cửa doanh nghiệp của mình vì:

 • nó không bao gồm chi phí chung và chi phí vận hành
 • bạn không thể duy trì chi phí hoạt động trong khi cố gắng bán nó.

Lựa chọn tốt nhất của bạn có thể là bán một số hoặc tất cả tài sản kinh doanh của bạn, trả hết nợ và giữ lại những gì còn lại.

Điều này có thể giúp bạn không bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản và giúp bạn rời khỏi công việc kinh doanh mà không gặp bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào.

Tìm trợ giúp để quản lý nợ của bạn

 • Cân nhắc việc tư vấn tài chính miễn phí cho các chủ doanh nghiệp nhỏ do chính phủ tài trợ.
 • Tìm hiểu thêm về cách sống sót sau suy thoái kinh tế.
 • Tìm hiểu làm thế nào để quản lý dòng tiền của bạn.

Nghĩa vụ pháp lý và tài chính khi đóng cửa doanh nghiệp

Tùy thuộc vào cấu trúc pháp lý của bạn, tất cả hoặc một số điểm sau đây có thể áp dụng cho bạn khi bạn tự nguyện đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Nói chuyện với các cố vấn

Nói chuyện với kế toán, luật sư và cố vấn kinh doanh của bạn về các yêu cầu pháp lý để đóng cửa doanh nghiệp của bạn. Điều quan trọng là phải thanh toán cho các dịch vụ này để đảm bảo bạn thực hiện đúng và ít hậu quả tiêu cực nhất có thể.

Các dịch vụ miễn phí do cố vấn tài chính cung cấp cũng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Thông báo cho nhân viên của bạn

Bạn phải thông báo cho nhân viên của mình nếu bạn sắp kết thúc công việc của họ. Nếu bạn thông báo cho họ trong khi doanh nghiệp của bạn vẫn đang kinh doanh, bạn phải tiếp tục chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của họ tại nơi làm việc. Điều này bao gồm cả sức khỏe tinh thần của họ. Khi bạn thông báo cho họ biết rằng công việc của họ sẽ bị chấm dứt, hãy đồng thời cung cấp cho họ thông tin và chi tiết liên hệ để nhận các dịch vụ hỗ trợ tư vấn.

Kiểm tra quyền lợi của nhân viên

Nhân viên cố định thường sẽ được nợ các quyền lợi. Phần mềm kế toán sẽ:

 • hiển thị số tiền nợ của mỗi nhân viên
 • tính toán các quyền lợi còn nợ cho đến ngày kết thúc việc làm.

Những quyền lợi này có thể bao gồm phép năm tích lũy hoặc phép thâm niên. Kiểm tra các hợp đồng lao động để đảm bảo bạn đang thanh toán thông báo bắt buộc được nêu trong các thỏa thuận pháp lý của họ.

Hoàn thiện các vấn đề liên quan đến thuế nhân viên

Bạn phải quyết toán tất cả các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp của mình, ngay cả khi doanh nghiệp không còn kinh doanh nữa. Điều này bao gồm các nghĩa vụ của bạn về việc thanh toán.

Giải thể một quan hệ đối tác

Thỏa thuận hợp tác là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý đặt ra các quy tắc cho một doanh nghiệp hoạt động theo loại cơ cấu kinh doanh này. Các thỏa thuận hợp tác thường quy định:

 • điều kiện chấm dứt quan hệ đối tác
 • tài sản sẽ được phân chia như thế nào giữa các đối tác.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ không phát triển các thỏa thuận hợp tác chính thức bằng văn bản khi họ bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đồng ý về những gì mỗi bên được hưởng khi chấm dứt quan hệ đối tác.

Nhận tư vấn pháp lý trước khi kết thúc hợp tác.

Mất khả năng thanh toán và phá sản

Mất khả năng thanh toán xảy ra khi doanh nghiệp của bạn không thể trả các khoản nợ, điều này có thể dẫn đến việc doanh nghiệp của bạn phải đóng cửa.

Các thủ tục mất khả năng thanh toán khác nhau áp dụng cho các cá nhân và công ty.

Tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia nếu bạn đang xem xét phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Có những hậu quả nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trong nhiều năm.

Làm việc theo cách của bạn để vượt qua tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản có thể là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất trong cuộc đời bạn. Nếu bạn cố gắng tự giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần phải liên lạc riêng với từng chủ nợ để cố gắng thương lượng số tiền thanh toán thông thường.

Cố vấn phá sản hoặc phá sản có thể:

 • hỗ trợ bạn trong suốt quá trình
 • giúp bạn hiểu các lựa chọn của bạn
 • thay mặt bạn đàm phán với các chủ nợ của bạn.

Điều quan trọng là nhận ra khó khăn tài chính sớm để bạn có thể tìm cách tránh mất khả năng thanh toán. Bạn cũng nên lưu ý về việc các chủ nợ đặt câu hỏi hoặc vỡ nợ đối với hồ sơ tín dụng của bạn.

Bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên về tài chính và pháp lý khi gặp khó khăn trong việc quản lý các khoản nợ của mình. Thật khó để trả tiền cho lời khuyên này khi bạn gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, điều cần thiết là bạn phải biết các lựa chọn của mình là gì và hậu quả của mỗi lựa chọn là gì.

Một ‘công ty mất khả năng thanh toán’ không có khả năng thanh toán các khoản nợ hoặc trang trải chi phí cho các chi phí chung. Trong một số trường hợp, các công ty mất khả năng thanh toán có thể bị thanh lý.

Thanh lý là khi một người thanh lý đã đăng ký độc lập được chỉ định để nắm quyền kiểm soát công ty và kết thúc hoạt động kinh doanh của công ty một cách có trật tự. Nó bao gồm:

 • dừng mọi hoạt động và bán hàng
 • bán tài sản của công ty để trả cho các chủ nợ và quyền lợi của nhân viên
 • phân phối bất kỳ khoản tiền thặng dư nào giữa các cổ đông.

Có 3 hình thức thanh lý:

 • tòa án thanh lý
 • thanh lý tự nguyện của chủ nợ
 • thanh lý tự nguyện của các thành viên.

Gửi đúng thông điệp

Những câu chuyện mâu thuẫn hoặc khó hiểu về lý do bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình có thể:

 • làm hỏng danh tiếng của bạn
 • hủy hoại thiện chí
 • làm cho việc đàm phán với các chủ nợ trở nên khó khăn hơn.

Để hợp lý hóa quy trình và làm cho nó trở nên tích cực và không căng thẳng nhất có thể:

 • đảm bảo tất cả các bên liên quan đều nhận được thông tin trung thực như nhau
 • giữ cho tin nhắn của bạn ngắn gọn và thực tế.
Facebook
Twitter
LinkedIn